Nyheter som valberedningen skickar ut

Information från valberedningen

Information från valberedningen (pdf)

Hälsningar

Janolof Lundholm
Ordförande i valberedningen

 

Information från valberedningen

På höstmötet valdes som valberedning för 2019 Christina af Ugglas, Sture Lindström och Janolof Lundholm (sammankallande). Vi tackar för detta förtroende.

Vi har nu gjort en planering av årets arbete. Juli och augusti blir två intensiva månader då vi kommer att träffa alla i styrelsen. Detta för att sedan ha ett förslag klart till slutet av september som skall presenteras på höstmötet.

Året 2018 präglades av en viss turbulens på klubben. Vi ser 2019 som ett år då vi ska konsolidera oss i klubben för att kunna gå framåt på ett bra sätt. Där ser vi att samverkan mellan styrelse och kommittéer kommer in som en viktig fråga, liksom styrelsens storlek. Sedan behöver man också se hur vi långsiktigt ska hantera marknadssidan. Valberedningen har naturligtvis inte detta inom sitt ansvarsområde, men en god samverkan mellan valberedningen, styrelse och kansli är nödvändig för att vi ska kunna arbeta fram bästa möjliga förslag till höstmötet.

Har ni tankar och idéer kring bra krafter för styrelsearbetet eller kommittéer – skicka ett mail till oss på valberedningen@oregrundsgk.com, ring eller skicka ett sms (du finner kontaktuppgifter här på valberedningens sida –>. Vi är tacksamma för alla tips!

Valberedningen har ett viktigt uppdrag att föreslå vilka personer som ska utgöra klubbens styrelse samt klubbens revisorer. Genom detta arbete bidrar vi till att skapa en plattform för en god utveckling inom klubben.

Information från valberedningen

Valberedningen har ett viktigt uppdrag att före­slå vilka per­soner som ska utgöra klubbens styrelse samt klubbens revisorer. Genom detta arbete bidrar vi till att skapa en platt­form för en god utveckling inom klubben.

På höstmötet valdes som valberedning för 2019 Christina af Ugglas, Sture Lindström och Janolof Lundholm (sammankallande). Vi tackar för detta förtroende.

Planeringen av årets arbete kommer vi att göra under våren och då återkommer vi med mera information om vårt arbete under 2019.

Ni kan reda nu maila oss på valberedningen@oregrundsgk.com, ring eller skicka ett sms.

Glad första advent önskar valberedningen

Janolof Lundholm Mobil: 070-637 67 47

Christina af Ugglas            Mobil: 072-703 13 30

Sture Lindström            Mobil: 070-283 92 62

Kort info om valberedningens arbete

Valberedning för 2018 (Lena Lantz, Sture Lindström och Janolof Lundholm) har jobbat intensivt under sommaren med att komma fram till ett förslag till ny styrelse för kommande verksamhetsår. Vi har haft många intressanta och stimulerande samtal med alla i styrelsen.

Det blir byte på en del poster i styrelsen och där tror vi oss ha fått fram ett bra förslag. Och som kommer att bli en bra platt­form för det kommande verksamhetsåret.

Vi presenterade vårt förslag på styrelsens planeringsdag i september. Och det kompletta förslaget kommer att distribueras tillsammans med underlagen till årsmötet i november.

Vill du komma i kontakt med valberedningen kan du skicka ett mail till oss på adressen valberedningen@oregrundsgk.com, ring eller skicka ett sms (telefonnummer hittar du här på Valberedningens sida (länk).

Valberedningen är i full gång inför höstmötet 2018

Vi har ett utmanande år framför oss. Mycket har hänt och ändrats kring banan och kansliet. Och fler utmaningar finns. Genom att medverka i styrelsen eller kommittéer blir du en del i att utveckla klubbens verksamhet.

Årets upprop för att vara med i styrelsearbetet! Vi vill komma i kontakt med dig som:

  • tycker det skulle vara intressant att delta i arbetet med att få sponsorer till klubben,
  • kan mycket om tävling och vill arbeta med detta i styrelsen.

Och tipsa gärna oss om ni känner någon som ni tror kan passa för dessa uppgifter!

Använd gärna vår mailadress valberedningen@oregrundsgk.com.

Valberedningen består av Lena Lantz, Sture Lindström och Janolof Lundholm (sammankallande). På valberedningens sida (länk) hittar ni telefonnummer till alla oss i valberedningen.

Informationsbrev Valberedningen 2018-07-07

 

Valberedningen informerar

På höstmötet valdes som valberedning för 2018 Lena Lantz, Sture Lindström och Janolof Lundholm (sam­man­kal­lan­de). Vi tackar för detta förtroende.

Vi är nu i full gång med arbetet årets arbete. Juli och augusti blir två intensiva månader. Detta för att ha ett förslag klart till slutet av september att presentera på höstmötet.

Tre områden ser vi som centrala att jobba med. Och dessa är hantering av ekonomi­frågor, marknad med sponsorhanteringen och tävling. För ekonomi har vi en plan som lades förra året och där vi hoppas den håller även i år.

Har ni tankar och idéer kring bra krafter för styrelsearbetet eller kommittéer inom främst områdena marknad och tävling – skicka ett mail till oss, ring eller skicka ett sms (telefonnummer finner du här på valberedningens sida (länk)). Vi är tacksamma för alla tips!

Valberedningen har ett viktigt uppdrag att före­slå vilka per­soner som ska utgöra klubbens styrelse samt klubbens revisorer. Genom detta arbete bidrar vi till att skapa en platt­form för en god utveckling inom klubben.

 

Valberedningen informerar

Valberedningen är i full gång inför höstmötet 2017

Sommaren är här, om än lite kylig och regnig än så länge – men härliga golfrundor väntar.

Valberedningen består av Catarina Ek, Göran Ekblom och Janolof Lundholm (sammankallande).

Vi har en spännande tid framför oss. Intressanta förändringar på banan, en ny klubbchef och kanske en mindre styrelse med nytt arbetssätt. Och som gör arbetet i kommittéer än viktigare. Och med medverkan i styrelse eller kommittéer blir man en del i att utveckla klubbens verksamhet.

Årets upprop för att vara med i en mindre styrelse! Vi behöver komma i kontakt med er som:

  • tycker det skulle vara intressant att delta i ekonomiarbetet som suppleant och för att på sikt bli kassör,
  • kan mycket om anläggning/byggnad/mark och kan vara med i styrelsen.

Och tipsa gärna oss om ni känner någon som ni tror kan passa för dessa uppgifter!

Använd gärna vår mailadress valberedningen@oregrundsgk.com.

På klubbens hemsida, under Om klubben -> Valberedning, hittar ni telefonnummer till alla oss i valberedningen.

Varma hälsningar

Janolof Lundholm, Catarina Ek och Göran Ekblom