Företagsgruppen Öregrunds Golfklubb

  • Samtliga företag och organisationer som ekonomiskt stödjer Öregrunds golfklubb ingår i Företagsgruppen. Genom en kombination av exponering, reklam, aktiviteter, och nätverksträffar skapar vi tillsammans förutsättningar för företag att vårda kundrelationer, personal och sitt varumärke i och kring Öregrunds Golfklubb
  • Golfklubbens mål är att vara en mötesplats för alla företag som ingår med sitt medlemskap i Företagsgruppen. Tillsammans bygger vi relationer externt och internt. Golfanläggning ska vara öppen och tillgänglig där vi tillsammans skapar värdefulla möten och positiva upplevelser.

En säker partner

  • Vi vill träffa affärsöverenskommelser som bygger på ömsesidigt förtroende. Att bli en medlem i Företagsgruppen är ett partnerskap som tar fasta på ömsesidigt utbyte och förtroende. Ge oss förtroendet så kommer vi att göra allt för att stå för det vi kommit överens om
  • Alla våra åtaganden utgår från våra värdegrunder som är fundamentet för vår verksamhet (se nästa sida).

Vill du och ditt företag bli en del av vår Företagsgrupp och Öregrunds Golfklubb?

Kontakta vår marknadsgrupp via e-post alternativt kontakta vårt kansli.
marknad@oregrundsgk.com
0173 – 324 50

Företagsgruppen Öregrunds Golfklubb 

Håkan Schröder, operativt ansvarig
Jonas Hurtigh Grabe
Håkan Ahlström
Håkan Sjöberg

Aktiviteter 2024:

Vi kommer att anordna följande event och partnerträffar under året.

  • Den andra nätverksträffen är 14/6 kl 8
  • Partnergolfen 23/8