Företagsgruppen Öregrunds Golfklubb

Samtliga företag och organisationer som ekonomiskt stödjer Öregrunds golfklubb ingår i det vi har valt att benämna som Företagsgruppen. Genom en kombination av exponering, reklam, aktiviteter, och nätverksträffar skapar vi tillsammans förutsättningar för företag att vårda kundrelationer, personal och sitt varumärke i och kring Öregrunds Golfklubb.

Golfklubbens mål är att vara en mötesplats för alla företag som ingår med sitt medlemskap i Företagsgruppen. Tillsammans bygger vi relationer externt och internt. Golfanläggning ska vara en öppen och tillgänglig partner där vi tillsammans skapar värdefulla möten och positiva upplevelser.

En säker partner

Att göra affärer för affärens skull är inte så svårt.  Att träffa en affärsöverenskommelse som bygger på ömsesidigt förtroende där båda parter i slutändan är helt nöjda med vad man kommer överens om är betydligt svårare.
Att bli en medlem i Företagsgruppen Öregrunds Golfklubb är ett partnerskap som tar 100 procent fasta på ett ömsesidigt utbyte och förtroende.Vi lovar att stå för det vi kommit överens om, oavsett om det är i form av ett handslag eller skriftligt kontrakt. Ge oss förtroendet – vi lovar att hålla det.

Vill du och ditt företag bli en del av vår Företagsgrupp och Öregrunds Golfklubb?
Kontakta då Kai Johansson
kai.johansson@yahoo.se
070 – 655 29 08

Företagsgruppen Öregrunds Golfklubb

Kai Johansson, operativt ansvarig
Håkan Ahlström
Claes-Håkan Sandberg
Håkan Schröder