Hyra golfbil (medlem)

  • 1 speltillfälle 18-hål 300 kr/bil
  • 1 speltillfälle 36-hål 450 kr/bil
  • 1 speltillfälle med läkarintyg 150 kr/person
  • Årskort 2 500 kr med läkarintyg

Hyra golfbil (gäst)

  • 1 speltillfälle 18-hål 400 kr/bil
  • 1 speltillfälle 36-hål 550 kr/bil
  • 1 speltillfälle med läkarintyg 250 kr/person

Regler & Anvisningar

  • Bokning av golfbil endast via reception eller telefon 0173 – 324 50
  • För att köra golfbil krävs körkort med minst B-tillhörighet.
  • Bilen ska framföras på körvägar så långt det är möjligt.
  • Vid passage över vägen mellan 5:e och 6:e hålet samt 9:e och 10:e hålet krävs extra uppmärksamhet för passerande bilar.
  • Vid framförande av golfbilen får föraren inte vara påverkad av alkohol eller andra droger.
  • Kom ihåg att städa ur bilen, lås och sätt i kontakten till laddaren efter användning.
  • Om receptionen är stängd, lägg bilnyckeln i brevinkastet i dörren på gaveln av klubbhuset.

Vi önskar er en trevlig golfrunda!

Golfvagn

  •  50 kr för en dag

Regler & Anvisningar

Lämna handtaget i receptionen eller lämna den i vagnen om receptionen är stängd.

Vi önskar er en trevlig golfrunda!