Kommittéer

En förening är beroende av ideella krafter som hjälper till. Inom vår golfklubb finns det gott om sådana krafter, men det finns rum för fler engagerade eldsjälar! För att ytterligare förbättra klubbens ekonomi, banans kvalitet och höja trivseln, vill vi få fler engagerade i klubbens verksamhet. Det finns flera olika sätt du kan engagera dig i klubben beroende på vilka hjärtefrågor du har. Engagemanget är en perfekt inkörsport för att komma in i gemenskapen samtidigt som du bidrar till klubbens utveckling. Läs mer på ”Engagera dig i klubben ”>>

Bana, anläggning, miljö

Peter Larsson

Per Jonsson
Lena Lantz
Sture Lindström
Kenneth Sjölund
Lars Ek
Solveig Waldner
Margareta Tanse Larsson

Tävling

Jan Häggström

Janne och Birgitta Hedin
Håkan och Cia Sjöberg
Lasse och Cattie Ek
Anders Juremalm
Ann-Cathrine Milbrink
Kenneth Sjölund
Stefan Widén
Uffe Jonsson
Micke Jansson.

Tävlingskommitten:s uppgifter

Tävlingskommitten (TK) planerar och genomför Klubbtävlingar och Seniorgolf enligt den verksamhetsplan och budget som har antagits på höstårsmötet.

Klubbtävlingarna är öppna för gäster (ej KM) och planeras med ett varierat och intressant program. Tävlingarna läggs så att många ska ha möjlighet att delta. En höjdpunkt är sommarens golfvecka, normalt v 28. Klubbtävlingarna ska ha ett attraktivt prisbord vilket mestadels skapas i samarbete med partner som ges plats att delta i tävling och prisutdelning. Varje tävling har tävlingsledning och funktionärer som har ansvar för genomförandet.  Vi är c:a 14 tävlingsledare som alternerar efter planerat schema. Normalt startar vi våra tävlingar med kanonstarter vilket ger en gemenskap vid målgång och prisutdelning. Vi har jämförelsevis stora startfält i våra tävlingar. Klubbtävlingarna ger ekonomiskt tillskott till klubben.

Seniorernas Onsdagsgolf är för klubbmedlemmar 55+. Startas också med kanonstart. Ett populärt veckonöje som också drar stora startfält. Tävlingarna sköts av 4 ”lag” med 4 medlemmar som alternerar efter plan.

Seniorherrarnas Ryder Cup mot Älvkarleby Gk spelas i början av sept varje år.

I UGF:s seriespel är vi aktiva med c:a 14 lag som anmäls 31/3. Vi tilldelas också en del seriesammandrag till vår klubb som Ögk ska sköta.

Kommitten ansvarar för alla banmarkeringar och ev förändringar som kan behövas. Dialog med bana om saker som förändras. MUA och övriga banmarkeringarna gås igenom 3 ggr/år, början säsong, inför golfvecka och KM.

Kommitten har också att årsvis uppdatera lokala regler och tävlingsbestämmelser.

Click here to add your own text