KOMMITTÉER

En förening är beroende av ideella krafter som hjälper till. Inom vår golfklubb finns det gott om sådana krafter, men det finns rum för fler engagerade eldsjälar! För att ytterligare förbättra klubbens ekonomi, banans kvalitet och höja trivseln, vill vi få fler engagerade i klubbens verksamhet. Det finns flera olika sätt du kan engagera dig i klubblivet beroende på vilka hjärtefrågor du har. Engagemanget är en perfekt inkörsport för att komma in i gemenskapen samtidigt som du bidrar till klubbens utveckling. Läs mer på ”Engagera dig i klubben ”>>

Ekonomi

Börje Ericsson

Marknad

Håkan Schröder
Lena Lantz
Håkan Ahlström
Claes-Håkan Sandberg

Bana & Anläggning

Peter Larsson
Pelle Jonsson

Sport

Christina Ellesjö-Eriksson
Peter Andersson
Håkan Schröder

Tävling

Sture Lindström
Lars-Johan Eriksson
Catarina Ek
Catharina Frostner
Catharina Stark
Cecilia Sjöberg
Birgitta Hedin
Håkan Schröder
Håkan Sjöberg
Jan Hedin
Jan Westlund
Lars Ek
Per-Gunnar Sjöström
Stefan Widén
Sture Lindström
Thomas Backlund

Klubb

Tomas Karlsson

Dam

Christina af Ugglas
Lena Mattsson
Lis Husberg
Catharina Stark

Senior

Tomas Karlsson
Marianne Schöön
Hans Liljekvist
Birgitta Hedin
Jan Hedin
Jan Grabe

Britt-Marie Källström (ekonomiredovisning)