STYRELSEN 2022

Har du synpunkter eller frågor om medlemskap, sponsring, ekonomi eller bana – då är det någon av oss i styrelsen du ska vända dig till. Välkommen att höra av dig till oss – dina synpunkter är värdefulla!

Håkan Sjöberg , Ordförande

Mobil: 070 – 220 43 37

E-post >>

Börje Ericsson, Ekonomi  

Mobil: 070-532 92 57

E-post >>

Peter Larsson, Anläggning (vice ordf.)

Mobil: 073 – 262 3318

E-post >>

Thomas Karlsson, Klubb

Mobil: 070-884 5737

E-post >>

Christina Ellesjö-Eriksson, Sport

Mobil: 073-462 91 27

E-post >>

Håkan Schröder, Marknad & miljö

Mobil: 070 – 498 07 00

E-post >>

Sture Lindström, Tävling

Mobil: 070 – 283 92 62

E-post >>

Suppleanter:

Håkan Ahlström, marknad

Mobil: 076 – 127 32 00
E-post >>


Pelle Jonsson, anläggning/fastighet

Mobil: 073 – 028 54 50
E-post >>

Charlotte Axelsson, ekonomi

Mobil: 070 – 222 64 88

E-post >>

Kenneth Sjölund

Mobil: 070 – 218 03 50

E-post >>

Revisorer:

Revisorer: Karin Francois (KPMG) och Nils Rogberg

Revisorssuppleanter: Mattias Eklöf (KPMG) och Ewa Lundholm