Valberedning

Valberedningen har ett viktigt uppdrag att föreslå vilka personer som ska utgöra klubbens styrelse samt klubbens revisorer. Genom detta arbete bidrar vi till att skapa en plattform för en god utveckling inom klubben.

Har ni tankar och idéer kring bra krafter för styrelsearbetet eller kommittéer – ring eller skicka ett sms (telefonnummer vid bilderna). Vi är tacksamma för alla tips!

Christina af Ugglas (sammankallande)
Mobil: 072-703 13 30

E-post >>

Kenneth Eriksson
Mobil: 070-382 2070

Kjell Andersson
Mobil: 070 – 742 71 71