TÄVLINGSPROGRAM & RESULTAT

Tävlingsregler och bestämmelser

Tävlingsregler för Öregrunds GK
Tävlingarna spelas enligt Regler för golfspel och Spel- och tävlingshandboken utgåva 2024. Därutöver gäller följande tävlingsregler för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling genom särskilda tävlingsregler.

2.1 Områden där övning är tillåten Regel 7
Före en fastställd rond eller ett särspel på dag för en slagspelstävling, är övning endast tillåten på korthålsbanan och övningsområden. Plikt för brott: Diskvalifikation.

2.2 Tävlingsledningen avbryter spelet Regel 6-8
Tävlingsledningen tillkännager avbrott och återupptagande av spelet genom sirensignaler. Spelarna måste avbryta spelet enligt Regel 6-8b och dess anmärkning. Spelet återupptas enligt Regel 6-8d efter det att tävlingsledningen bestämt att spelet ska återupptas. Följande signal används: Avbryta spelet omedelbart (Åska) – En lång signal. Spelarna ska markera sin bolls läge och snarast samlas vid restaurangen. Plikt: Avbryta spelet omedelbart – enligt Regel 6-8b Anm; Avbryta eller återuppta spelet – enligt Regel 6-8b. 2.3 Paus Regel 6-8.

2.3 Paus Regel 6-8
Under en fastställd rond har spelarna, efter hål 9, rätt att avbryta spelet enligt Regel 6-8a och ta en kort paus för att inta förfriskningar. Pausen ska vara så kort att spelrytmen ej störs. Plikt, om inte annat sägs i tävlingsregeln: Matchspel – Förlorat hål; Slagspel – Två slag.

Villkor för tävlingar Öregrunds Gk
Följande tävlingsbestämmelser gäller för klubbens tävlingar om inte annat beslutats för den enskilda tävlingen.

Deltagare
För att få delta krävs att spelaren är aktiv medlem i en golfklubb och att anmälnings-avgift för den aktuella och för tidigare tävlingar är erlagda. Spelare som inte är fullvärdiga medlemmar i Öregrunds GK måste dessutom betala tävlingsgreenfee på 300/400kr (Korthålsbanan 225/300kr) för Lågsäsong resp. Högsäsong. Anmälningsavgift och tävlingsgreenfee betalas vid anmälan.

Omfattning och spelform

Handicapklasser Singeltävlingar
Vid klubbens tävlingar görs normalt indelning i 3 lika stora handicapklasser om inget annat bestäms för specifik tävling. Spelare får tillgodoräkna fullt handicap upp till 54.
För att klass ska genomföras krävs minst 5 anmälda och 4 startande. Vid färre deltagare flyttas deltagare till en annan klass eller inställas enligt beslut av tävlingsledningen.

Handicapklasser Partävlingar
Eventuell uppdelning i klasser styrs av respektive specifik tävlingsbestämmelse. Spelare får tillgodoräkna handicap upp till 36.

Avgörande vid lika resultat
Vid lika resultat i handicaptävlingar särskiljs deltagarna på följande sätt:
1. Spelhandicapmetoden
2. Matematiska metoden
3. Lottning

Anmälan
Anmälan görs via Min Golf. Anmälningstidens utgång är normalt klockan 16:00, 3 dagar före första tävlingsdag. Vid återbud efter anmälningstiden utgång, med godtagbart skäl, återbetalas anmälningsavgift. Spelare som uteblir från start, utan godtagbart skäl, debiteras anmälnings-avgift. (Godtagbara skäl, se 8.1.2.5 i Spel- och tävlingshandboken).

Efteranmälan
Efteranmälan i handicaptävlingar är möjlig i mån av plats och efter Tävlingslednings beslut. I KM är efteranmälan ej tillåten.

Överanmälan
Vid överanmälan gäller anmälningsordning som urvalsprincip när fler spelare/par/lag anmält sig än det finns platser i tävlingen. Överanmälda sätts på reservlista och ges plats vid avanmälan.

Tee i Handicaptävlingar
Herrar och Damer 70+ samt P/F max 12 år har i singel och partävlingar möjlighet att välja framflyttat tee. GIT är inställt på Tee 55 för herrar -69, Tee 51 herrar 70-74, Tee 47 herrar 75+.
För damer är GIT inställt på Tee 47 men damer 70+ har möjlighet att välja tee 38.

Övriga villkor

Prisutdelning
Prisutdelning sker vid shotgunstart snarast möjligt efter det att varje klass är avgjord. Priser ska hämtas personligt (min 1 närvarande för par/lag), om inte, tillfaller priset nästa pristagare alternativt klubben. Vid löpande start godkänns att ombud hämtar.

”Scoring area”, scorekortsinlämning
Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat sitt scorekort till tävlingsledningen och har lämnat platsen för inlämning.

Resultat – tävlingen officiellt avslutad
När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.

Golfbil i tävling
Tillstånd att använda golfbil i tävling lämnas av klubbens tävlingskommitté eller aktuell tävlingsledare. Tillståndet baseras på Läkarintyg eller på annat sätt styrkt handicap/skada. Detta gäller även medföljande bil eller spelares utrustning.  Gäster med tillstånd från hemmaklubb har också rätt till bil.

Hundar medföljande på tävling
Hundar får inte medtas på tävlingar.

Överträdelse
Överträdelse av ett villkor för en tävling kan leda till att spelaren diskvalificeras i tävlingen.

Tävlingsledare

Kontakta tävlingsledningen som befinner sig på kansliet under den aktuella tävlingsdagen om du har frågor kring din starttid, får akut förhinder eller har någon annan fråga kring tävlingen.

Telefon till receptionen: 0173-324 50

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

Övriga frågor om tävling

Har du aldrig spelat golftävling tidigare, eller bara vid något enstaka tillfälle? Vill du komma ut på golfbanan och lära känna nya människor? Hur duktig behöver man vara för att spela tävling? Här hittar du svaren på dina frågor!

FAQ – vanliga frågor och svar om golftävling