SENIORER PÅ ÖREGRUNDS GK

Seniorkommitténs syfte är att organisera golfspelet för dam- och herrseniorer (ålder +55) inom Öregrunds Golfklubb. Att genom ett aktivt internt marknadsföringsarbete öka seniorernas engagemang i såväl spel som det ideella föreningsarbetet. Seniorkommittén ska aktivt delta och ha ett regelbundet utbyte med andra golfklubbar inom Upplands Golfförbund.

After Golf

Vid samtliga våra tävlingar arrangerar vi ”After Golf” i nära samarbete med klubbens restauratör. Vi brukar planera in ett par extra arrangemang i samarbete med andra föreningar och lokala arrangörer. Efter varje tävling sker sedvanlig prisutdelning.

Tävlingsanmälan

Samtliga våra tävlingar och arrangemang lägger vi upp och publicerar i GIT-programmet och på ”Min Golf”. Det går även bra att muntligen boka genom klubbens reception eller till tävlingsledarna. För dig som är 70 år och äldre, observera möjligheten till att välja framflyttad tee.