VALBEREDNINGEN

Valberedningen har ett viktigt uppdrag att föreslå vilka personer som ska utgöra klubbens styrelse samt klubbens revisorer. Genom detta arbete bidrar vi till att skapa en plattform för en god utveckling inom klubben.

På höstmötet valdes som valberedning för 2019 Christina af Ugglas, Sture Lindström och Janolof Lundholm (sammankallande). Vi tackar för detta förtroende.

Planeringen av årets arbete kommer vi att göra under våren och då återkommer vi med mera information om vårt arbete 2019.

Ni kan redan nu maila oss på valberedningen@oregrundsgk.com, ring eller skicka ett sms (telefonnummer vid bilderna).

Janolof Lundholm (sammankallande)

Mobil: 070-637 67 47

Sture Lindström
Mobil: 070-283 92 62

Christina af Ugglas
Mobil: 072-703 13 30