VALBEREDNINGEN

Valberedningen har ett viktigt uppdrag att före­slå vilka per­soner som ska utgöra klubbens styrelse samt klubbens revisorer. Genom detta arbete bidrar vi till att skapa en platt­form för en god utveckling inom klubben.

Valberedning för 2018 (Lena Lantz, Sture Lindström och Janolof Lundholm) har jobbat intensivt under sommaren med att komma fram till ett förslag till ny styrelse för kommande verksamhetsår. Vi har haft många intressanta och stimulerande samtal med alla i styrelsen.

Det blir byte på en del poster i styrelsen och där tror vi oss ha fått fram ett bra förslag. Och som kommer att bli en bra platt­form för det kommande verksamhetsåret.

Vi presenterade vårt förslag på styrelsens planeringsdag i september. Och det kompletta förslaget kommer att distribueras tillsammans med underlagen till årsmötet i november.

Vill du komma i kontakt med valberedningen kan du skicka ett mail till oss på valberedningen@oregrundsgk.com, ring eller skicka ett sms (telefonnummer vid bilderna).

Med anledning av att Lena Lantz ansökt och fått tjänsten som klubbchef för klubben har hon på egen begäran lämnat uppdraget i valberedningen den 13 september 2018.

Janolof Lundholm (sammankallande)

Mobil: 070-637 67 47

Sture Lindström
Mobil: 070-283 92 62