VALBEREDNINGEN

Valberedningen har ett viktigt uppdrag att före­slå vilka per­soner som ska utgöra klubbens styrelse samt klubbens revisorer. Genom detta arbete bidrar vi till att skapa en platt­form för en god utveckling inom klubben.

På höstmötet valdes som valberedning för 2018 Lena Lantz, Sture Lindström  Janolof Lundholm (sammankallande). Vi tackar för detta förtroende.

Planeringen av årets arbete kommer vi att göra under våren och då återkommer vi med mera information om vårt arbete under 2018.

Ni kan reda nu maila oss på valberedningen@oregrundsgk.com, ring eller skicka ett sms (telefonnummer vid bilderna).

Nyhetsbrev

Janolof Lundholm (sammankallande)

Mobil: 070-637 67 47

Lena Lantz

Mobil: 070-230 16 22

Sture Lindström
Mobil: 070-283 92 62