Kort info om valberedningens arbete

Valberedning för 2018 (Lena Lantz, Sture Lindström och Janolof Lundholm) har jobbat intensivt under sommaren med att komma fram till ett förslag till ny styrelse för kommande verksamhetsår. Vi har haft många intressanta och stimulerande samtal med alla i styrelsen.

Det blir byte på en del poster i styrelsen och där tror vi oss ha fått fram ett bra förslag. Och som kommer att bli en bra platt­form för det kommande verksamhetsåret.

Vi presenterade vårt förslag på styrelsens planeringsdag i september. Och det kompletta förslaget kommer att distribueras tillsammans med underlagen till årsmötet i november.

Vill du komma i kontakt med valberedningen kan du skicka ett mail till oss på adressen valberedningen@oregrundsgk.com, ring eller skicka ett sms (telefonnummer hittar du här på Valberedningens sida (länk).