LOKALA REGLER FÖR ÖREGRUNDS GK

Följande lokala regler beslutades av styrelsen 2019-04-23. Reglerna gäller för allt spel på Öregrunds golfklubb om inte annat beslutats för en specifik tävling. Tidvis kan tillfälliga lokala regler gälla och dessa anslås på tävlingskansliet.

Out of bounds (regel 2.1)

Boll som är out of bounds på hål 10, 12 och 18 får EJ hämtas om du måste beträda området för out of bounds.

Onormala banförhållanden (regel 16.1)

Vit spraylinje runt ett område definierar gränsen för onormala banförhållanden.

Myrstackar.

Jordfast sten och berg i dager på den finklippta delen av banan.

Skador i bunker såsom blottade stenar, geotextil samt gropar eller fåror orsakade av vatten.

Ombyggnadsarbeten och förbättringsarbeten utförs ibland på banan. Påverkade områden är att betrakta som onormala banförhållanden även om markering inte finns.

PLIKTOMRÅDE (Regel 17.1D)

Hål 6, hål 7 och hål 13 där röd/gröna pinnar finns gäller 1 slags plikt vid dropp.
OBS boll får EJ hämtas utanför markeringen (spelförbudszon).

OFLYTTBARA HINDRANDE FÖREMÅL REGEL (16.1)

Viltstängsel på hål 12 och 13.

Nyplanterade träd med stödpinne.

Markering av banans gräns mellan hål 3 och 2 gäller endast vid spel på hål 3. Vid spel på hål 2 är markeringarna oflyttbara hindrande föremål.

ORGANISK DEL AV BANAN (regel 8.1a)

Alla stengärdsgårdar är en organisk del av banan. Lösa stenar får inte tas bort ur gärdsgårdarna.

UPPFÖRANDEKOD (regel 1.2a)

Alla spelare förväntas spela i spelets anda genom att:

Uppföra sig på ett hederligt sätt – till exempel genom att följa reglerna, tillämpa alla former av plikt och att vara ärlig när det gäller alla aspekter av spelet.

Vara hänsynsfull mot andra – till exempel, genom att spela i rask takt, förbered ditt nästa slag var redo att spela när det är din tur max 40 sek.

Värna om andras säkerhet och inte störa en annan spelares spel.

Ta väl hand om banan – till exempel genom att lägga tillbaka uppslagna torvor, jämna ut sand i bunkrar, laga nedslagsmärken och inte orsaka onödig skada på banan.

PLIKT OM SPELAREN BRYTER MOT UPPFÖRANDEKODEN (regel 1.2b)

Om en spelare bryter mot uppförandekoden kan denne få 1 eller 2 slags plikt. I mycket allvarliga fall kan spelaren diskvalificeras.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (regel 1.3c)

Ett slags plikt vid både matchspel och slagspel.