LOKALA REGLER FÖR ÖREGRUNDS GK

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1, handicapreglerna och amatörreglerna samt följande Lokala regler:

Följande lokala regler gäller för allt spel på Öregrunds GK om inte annat beslutats för en specifik tävling. Tidvis kan tillfälliga lokala regler gälla och dessa anslås på tävlingskansliet. (Reviderad 2024-05-27)

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (Regel 1.3c):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

  1. OUT OF BOUNDS (Regel 2.1)

Området är markerat med vita pinnar som har grön topp (spelförbudszon). Boll som är out of bounds på hål 10, 12 och 18 får EJ hämtas om du måste beträda området för out of bounds.

Vid spel av hål 3 är höger sida ner mot hål 2 out of bounds samt vid spel på hål 12 är spel upp mot tee på hål 17 out of bounds.

Dessa vita pinnar är föremål för banans gräns.

För alla andra hål, är de (out of bounds pinnar) oflyttbara tillverkade föremål.

  1. PLIKTOMRÅDE (Regel 17.1D)

Pliktområde på hål 6, hål 7, hål 13 och hål 14 är markerat med röda pinnar som har grön topp. Dropp med 1 slags plikt vid skärningspunkt. OBS boll får EJ hämtas utanför markeringen.

  1. ONORMALA BANFÖRHÅLLANDEN (Regel 16.1) – Oflyttbara hindrande föremål

Onormala banförhållanden (Regel 16) och integrerade föremål

a) Mark under arbete

  1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
  2. 2. Ett område definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt Regel 16.1f.
  3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
  4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.
  5. Myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt Regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt Regel 16.1.

b) Oflyttbara tillverkade föremål

Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.

* Referenspunkt: Närmaste punkten för fullständig lättnad måste vara i pliktområdet.

* Lättnadsområdets storlek mätt från referenspunkten: En klubblängd men med dessa begränsningar:

* Begränsningar av lättnadsområdets läge:

»Måste vara i det pliktområde i vilket bollen stannade, får inte vara närmare hålet än referenspunkten, och det måste vara fullständig lättnad från all störande inverkan av det oflyttbara tillverkade föremålet.

Om en spelares boll ligger på banan och inom2 klubblängder ger viltstängsel på hål 2,5,12 och 13, stängsel på hål 10 och gärdesgård hål 18 år får spelaren ta lättnad utan plikt enligt förfarandet i Regel 16.1

Gul pinne på hål 17 som markerar start av pliktområde är att betrakta som fast tillverkat föremål.

Röda pinnar med grön topp på hål 6, 7, 13 och 14 är att betrakta som fast tillverkat föremål,
Vägar inom golfbanans område
Bänkar utsatta på banan
Nyplanterade träd med stödpinne.

Lättnad utan plikt enligt Regel 16.1

c) Organisk del av banan (Regel 8.1a)

Alla stengärdsgårdar är en organisk del av banan. Lösa stenar får inte tas ur gärdsgårdarna
Ladugård på hål 18

4 Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet

  Sätt att avbryta och återuppta spelet

Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.

Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

Scorekortsansvar

Regel 3.3b(2) har modifierats på detta sätt:

Om en spelare vid en tävlingsrond lämnar in ett scorekort utan att hålresultaten har intygats antingen av spelaren, markören eller båda, får spelaren den allmänna plikten (två slag).

Plikten läggs på det sista hålet av spelarens rond.