KÖP SPELRÄTT

Juniorer och knattar ansöker om medlemskap direkt till klubben och erlägger enbart årsavgift. Yngre seniorer 22 -25 år, kontakta kansliet.

För seniorer som önskar medlemskap i Öregrunds Golfklubb gäller att du måste inneha en spelrätt, som du kan skaffa på något av följande sätt:

  1. Köp av spelrätt som medlem vill sälja (A-spelrätt).
  2. Hyra spelrätt av medlem. (säsongsbundet)
  3. Medlemskap på korthålsbanan (i mån av plats) C-spelrätt

För spelrättsinnehavare gäller årsavgift för seniorer. Medlem som köper/hyr spelrätt förbinder sig att betala beslutad registreringsavgift (1000 kr per säsong vid hyra av spelrätt). Spelrättsinnehav medger ej rätt till passivt medlemskap.

Spelrättsbeskrivning

A-spelrätt

Fullvärdigt medlemskap erhålles genom en av klubben utfärdat spelrättsintyg. Köpes på den öppna marknaden av medlem som önskar sälja sin spelrätt. Pris efter överenskommelse mellan säljare och köpare.

C-spelrätt (Korthålsmedlemskap)

Spelrätt utan äganderätt för innehavaren och som ej är överlåtelsebar. Spelrätten förlängs årsvis och kan sägas upp av såväl innehavaren som klubben senast fyra veckor före årsmötet på hösten. Ger full spelrätt på korthålsbanan samt spel mot reducerad greenfee på 18-hålsbanan under hela säsongen. För spel på 18-hålsbanan krävs dock giltig golfkompetens. Spel gäller även på andra golfbanor i Sverige.

Vilande spelrätt

Möjlighet att få en vilande spelrätt kan endast ske när årsavgiften är betald och läkarintyg visar att golfspel inte är möjlig kommande säsong. Inbetald årsavgift används som betalning nästkommande säsong. Vilande spelrätt kan endast erhållas under ett år. Om årsavgiften höjs ska mellanskillnad betalas.

ÖREGRUNDS GK

Sandviks Gård

742 91 Östhammar

Telefon: 0173-324 50

info@oregrundsgk.com

Ansök om medlemskap

Kansliet, som du når på telefon 0173-324 50, hjälper dig gärna med mera information.

  • Om du är intresserad av att sälja, hyra ut eller köpa en spelrätt, kolla då in vår sida för Köp & Sälj här (länk)

REGLER FÖR SPELRÄTTER

En spelrätt ger innehavaren rätt att använda banan, förutsatt att man betalat medlems- och årsavgiften för innevarande år.

Om en spelrättsinnehavare väljer att byta medlemskategori från ”aktiv med spelrätt” till ”korthålsmedlem” måste innehavaren sälja sin spelrätt.