KORTHÅLSBANAN

Korthålsbanan är öppen för alla att spela. Hålen är mellan 65 och 120 meter, men väl så utmanande. Banan ger dig som vill pröva på golf tillfälle att spela. Här kan du också träna det korta spelet för att öka precisionen mot green.

Banan kommer att byggas om med en ny utslagsplats (tee 1) och gamla tee 1 blir ett övningshål med möjlighet för större grupper att samlas och träna.
Ombyggnationen kommer att vara klar till säsongstart.

Här kan nybörjaren ta sina första steg mot ett aktivt golfliv, men banans fina kvalitet tilltalar även den mer rutinerade golfspelaren som kan finslipa sitt närspel här. Det går att träna alla typer av närspelslag på korthålsbanan inklusive greenbunkerslag.