BANANS UTVECKLING & SKÖTSEL

Öregrunds GK strävar efter att hålla så hög kvalitet på banan som möjligt för att ge medlemmar och gäster en angenäm golfupplevelse. Banan ska vara anpassad och ge utmaningar för en bred spelargrupp, allt från nybörjare till elitspelare. Klubbens mål är utveckla banan samt sköta banan enligt dessa principer.

  • Nya medlemsgrupper och större konkurrens om medlemmar kräver en intressantare golfbana. Vi vill skapa en roligare bana för flera grupper av spelare.
  • Större konkurrens kräver också bättre och jämnare kvalitet.
  • Vi vill skapa en rättvisare bana med färre dolda hinder.
  • Vi vill utveckla banan så att den blir så kostnadseffektiv att driva som möjligt.
  • Vi vill öka attraktionen för vår bana.

Förslag till Banutvecklingsplan

Här nedan kan ni se presentationen av Pierre Fulke Design AB samt förslaget till Banutvecklingsplan. I förslaget till banutvecklingsplanen finns en specifikation över åtgärder på de olika hålen. Ni kan även se olika förslag på bl.a. bunkertyper, avrinningsytor och klippdesign.

ÖREGRUNDS GK

Sandviks Gård

742 91 Östhammar

Telefon: 0173-324 50

info@oregrundsgk.com