Styrelsemöte 2 2020 (Referat)

Styrelsemöte 2 2020

Lördagen den 15 februari höll styrelsen sitt andra möte för året.

Marknads- och företagsgruppen var inbjuden till styrelsemötet.

Kai Johansson, Claes-Håkan Sandberg och Håkan Ahlström ingår i denna grupp.

Kai presenterade att arbetet med sponsorer och samarbetspartner har varit framgångsrik.
Det är två företag som har valt att lämna oss men vi har fått fyra nya företag som vill vara samarbetspartner med oss.
Vi har avtal med våra samarbetspartner med 649 000 kr till dags dato och räknar med att under februari/mars ytterligare öka intäkten med 221 000 kr.
Det är ett otroligt bra arbete som är nerlagt och styrelsen uppskattar verkligen gruppens arbete och energi.

Styrelsen vill med detta säga Ett stort tack till Kai, Claes-Håkan och Håkan

Ekonomisk genomgång

P-G Sjöström gav information om resultatet för januari månad

Kommentar till resultatet:
Vi har 1 073 medlemmar, vilket är en minskning med 59 st jämfört med december 2019

– 29 st har slutat
– 20 st har ett erbjudande om nytt medlemskap
– 6 st har hyrt – ingen uppgift om 2020
– 4 st har bytt klubb eller flyttat
– 7 st övriga orsaker
– 7 st nya medlemmar

Vi har per 31/1 2020 förbättrat likviditeten med 1 807 tkr jämfört med 31/12 2019
Resultatet för januari är 291 tkr bättre än budget.
Bokslutet för 2019 är ej klart, kommer att redovisas på nästa styrelsemöte och vårårsmötet.

Information från anläggning

Under januari har väderförhållandet varit så gynnsamt att vi har kunnat arbetat med dräneringen på banan.
Bl.a. har bunkrarna på hål 2, 5 och 18 dränerats och diken har dikats ur.

Vi kommer att ta bort en stor hög/kulle vid 8:ans damm, för att öppna upp sikten från husvagnsparkeringen och
där skapa en trivsam miljö med utsikt och med bänkar. Samt därefter kommer vi att skrapa hela parkeringen för att få ett bättre underlag.

Det har också röjts en hel del på banan, från 55:ans tee på hål 17 har sikten öppnats upp mot hål 4 och även mellan hål 17 och hål 12 har det röjts.

Vi kommer att fortsätta arbetet ute på banan så länge vi har detta gynnsamma väder.

Information från Sport och Utbildning

From 1 mars är det ett nytt handicapssystem som träder i kraft. Detta Världshandicapsystem kommer det att komma mer information om samt informationstillfälle på klubben.
Återkommer med dag och tid. För frågor går det bra att vända sig till kansli och Peter Pro Andersson.

Information från tävling

Tävlingsprogrammet är beslutat för 2020 och kommer att läggas ut på hemsidan och i kalendern.

 

 

Nytt handicapsystem from 1 mars 2020

Den 1 mars införs ett nytt handicapsystem se bifogad information.

Nytt handicapsystem 1 mars 2020(pdf)

Nyhetsbrev nr 1 2020

Hej

Här kommer årets första nyhetsbrev för 2020. Nyhetsbrevet innehåller följande rubriker:

–          Klubbchefen har ordet
–          Referat från styrelsemöte den 25 januari
–          Rapport från Bana / anläggning
–          Rapport från Marknadskommittén
–          Rapport från Seniorkommittén
–          Rapport från Damkommittén
–          Scandinavian Mixed
–          Bridgeresa till Åland

För att ta del av informationen klicka på det bifogade dokumentet.
Medlemsinformation nr 1 2020(pdf)

Golfhälsningar
Anders Fors
Klubbkommittén

Arbete med bunkern på hål 5

Roger och Johan arbetar med vänster bunker vid green hål 5
Den bunkern har haft stora problem med vatten och dräneringen därför har vi minskat på bunkerns storlek och det innebär att vattnet leds om bakom bunkern

Tour Åland Cup 27 – 28 juli

Information och anmälan se bifogad fil
Tour Åland cup 2020(pdf)

Kai Johansson
Telefon 070 – 655 2908

Dräneringsarbete på banan

Roger Stark och Johan Andersson arbetar för fullt med att dränera bunkrarna på hål 2 och 18
De kommer att jobba med banan så länge vi har gynnsamt väder.

Styrelsemöte 1 2020 (referat)

Styrelsemötet 1 2020 (referat)

Lördagen den 25 januari höll styrelsen sitt första möte för året.

Ekonomisk genomgång

P-G Sjöström gav en information om det preliminära resultatet för 2019.

31 dec. 2019 hade vi 1 132 medlemmar vilket är en ökning med 40 medlemmar.
Likviditeten är per 31/12 2019 förbättrad med 200 tkr jämfört med 31/12 2018 och investeringarna låg på 412 tkr varav padeln 300 tkr.
Omsättningen blev ”All time high” över 9 miljoner, 381 tkr högre än budget och 1 402 högre än 2018.
Det mest positiva blev försäljning av greenfee, shop etc och lägre kostnader för avskrivningar.
Det mest negativa är kostnader för personal, medlemsavgifter och administration.
Resultatet kommer troligen att bli något lägre än prognos men den slutliga redovisningen sker vid Vårmötet den 28 mars.

Information från styrelsen.

I ett fortsatt led i arbetet med miljöfrågor så blev Håkan Schröder utsedd till miljöansvarig representant.

2020 års samarbeten med andra golfklubbar i närområdet blev att Upplands- överenskommelsen som redovisas på UGF:s hemsida ska vi fortsatt vara med. Samt ett fortsatt samarbete med Gävle, Älvkarleby och Upsala GK.

Öregrunds golfklubb har deltagit i ett möte med 3 andra Roslagsklubbar, Hallstavik GK, Roslagens GK och Väddö GK. I ett led att öka samarbetet mellan våra klubbar.

Information från anläggning

Vi arbetar med att dränera bunkrarna på hål 2, 5 och 18. Det är bunkrar som ofta blir vattenfyllda och där har dräneringen inte fungerat.
Vi kommer att passa på att göra så mycket jobb utomhus som vi kan göra så länge vädret är gynnsamt.
Slyröjning har skett mellan hål 4 och 17, samt hål 17, 47 tee mot hål 12. Slyröjning fortsätter runt hål 7 och vid 15:s tee områden.
Frivilliggruppen är väldigt aktiv och gör ett mycket bra arbete, bl.a med att elda ris och slyröjning.

Ny restauratör

Vi har skrivit avtal med ny krögare, Ann och Siri heter damerna som har tagit över och ska driva restaurangen 2020.

Ny ekonomiassistent

Ulrika Forsberg är ny ekonomiassistent/kanslist efter Britt Jernberg. Ulrika börjar den 1 feb. och kommer att arbeta 75%

 

Välkommen Ulrika vår nya ekonomiassistent

Vi hälsar Ulrika Forsberg välkommen till oss som vår nya ekonomiassistent.

Ulrika börjar sporadiskt under januari månad men from 1 februari arbetar Ulrika 75 %.

Varmt välkommen

Lena med personal