Nytt handicapsystem from 1 mars 2020

Den 1 mars införs ett nytt handicapsystem se bifogad information.

Nytt handicapsystem 1 mars 2020(pdf)