Styrelsemöte 2 2020 (Referat)

Styrelsemöte 2 2020

Lördagen den 15 februari höll styrelsen sitt andra möte för året.

Marknads- och företagsgruppen var inbjuden till styrelsemötet.

Kai Johansson, Claes-Håkan Sandberg och Håkan Ahlström ingår i denna grupp.

Kai presenterade att arbetet med sponsorer och samarbetspartner har varit framgångsrik.
Det är två företag som har valt att lämna oss men vi har fått fyra nya företag som vill vara samarbetspartner med oss.
Vi har avtal med våra samarbetspartner med 649 000 kr till dags dato och räknar med att under februari/mars ytterligare öka intäkten med 221 000 kr.
Det är ett otroligt bra arbete som är nerlagt och styrelsen uppskattar verkligen gruppens arbete och energi.

Styrelsen vill med detta säga Ett stort tack till Kai, Claes-Håkan och Håkan

Ekonomisk genomgång

P-G Sjöström gav information om resultatet för januari månad

Kommentar till resultatet:
Vi har 1 073 medlemmar, vilket är en minskning med 59 st jämfört med december 2019

– 29 st har slutat
– 20 st har ett erbjudande om nytt medlemskap
– 6 st har hyrt – ingen uppgift om 2020
– 4 st har bytt klubb eller flyttat
– 7 st övriga orsaker
– 7 st nya medlemmar

Vi har per 31/1 2020 förbättrat likviditeten med 1 807 tkr jämfört med 31/12 2019
Resultatet för januari är 291 tkr bättre än budget.
Bokslutet för 2019 är ej klart, kommer att redovisas på nästa styrelsemöte och vårårsmötet.

Information från anläggning

Under januari har väderförhållandet varit så gynnsamt att vi har kunnat arbetat med dräneringen på banan.
Bl.a. har bunkrarna på hål 2, 5 och 18 dränerats och diken har dikats ur.

Vi kommer att ta bort en stor hög/kulle vid 8:ans damm, för att öppna upp sikten från husvagnsparkeringen och
där skapa en trivsam miljö med utsikt och med bänkar. Samt därefter kommer vi att skrapa hela parkeringen för att få ett bättre underlag.

Det har också röjts en hel del på banan, från 55:ans tee på hål 17 har sikten öppnats upp mot hål 4 och även mellan hål 17 och hål 12 har det röjts.

Vi kommer att fortsätta arbetet ute på banan så länge vi har detta gynnsamma väder.

Information från Sport och Utbildning

From 1 mars är det ett nytt handicapssystem som träder i kraft. Detta Världshandicapsystem kommer det att komma mer information om samt informationstillfälle på klubben.
Återkommer med dag och tid. För frågor går det bra att vända sig till kansli och Peter Pro Andersson.

Information från tävling

Tävlingsprogrammet är beslutat för 2020 och kommer att läggas ut på hemsidan och i kalendern.