Styrelsemöte 1 2020 (referat)

Styrelsemötet 1 2020 (referat)

Lördagen den 25 januari höll styrelsen sitt första möte för året.

Ekonomisk genomgång

P-G Sjöström gav en information om det preliminära resultatet för 2019.

31 dec. 2019 hade vi 1 132 medlemmar vilket är en ökning med 40 medlemmar.
Likviditeten är per 31/12 2019 förbättrad med 200 tkr jämfört med 31/12 2018 och investeringarna låg på 412 tkr varav padeln 300 tkr.
Omsättningen blev ”All time high” över 9 miljoner, 381 tkr högre än budget och 1 402 högre än 2018.
Det mest positiva blev försäljning av greenfee, shop etc och lägre kostnader för avskrivningar.
Det mest negativa är kostnader för personal, medlemsavgifter och administration.
Resultatet kommer troligen att bli något lägre än prognos men den slutliga redovisningen sker vid Vårmötet den 28 mars.

Information från styrelsen.

I ett fortsatt led i arbetet med miljöfrågor så blev Håkan Schröder utsedd till miljöansvarig representant.

2020 års samarbeten med andra golfklubbar i närområdet blev att Upplands- överenskommelsen som redovisas på UGF:s hemsida ska vi fortsatt vara med. Samt ett fortsatt samarbete med Gävle, Älvkarleby och Upsala GK.

Öregrunds golfklubb har deltagit i ett möte med 3 andra Roslagsklubbar, Hallstavik GK, Roslagens GK och Väddö GK. I ett led att öka samarbetet mellan våra klubbar.

Information från anläggning

Vi arbetar med att dränera bunkrarna på hål 2, 5 och 18. Det är bunkrar som ofta blir vattenfyllda och där har dräneringen inte fungerat.
Vi kommer att passa på att göra så mycket jobb utomhus som vi kan göra så länge vädret är gynnsamt.
Slyröjning har skett mellan hål 4 och 17, samt hål 17, 47 tee mot hål 12. Slyröjning fortsätter runt hål 7 och vid 15:s tee områden.
Frivilliggruppen är väldigt aktiv och gör ett mycket bra arbete, bl.a med att elda ris och slyröjning.

Ny restauratör

Vi har skrivit avtal med ny krögare, Ann och Siri heter damerna som har tagit över och ska driva restaurangen 2020.

Ny ekonomiassistent

Ulrika Forsberg är ny ekonomiassistent/kanslist efter Britt Jernberg. Ulrika börjar den 1 feb. och kommer att arbeta 75%