Inför det extra årsmötet den 6 juli, stadgeförslaget finns på medlemsidan!

Det nya stadgeförslaget som ska behandlas på det extra årsmötet den 6 juli, finns nu på medlemssidan.
Se nedan länk.

Medlemssida – Öregrunds GK (oregrundsgk.com)

Lena Lantz
Klubbchef

Kallelse till extra Årsmöte tors. 6 juli kl. 18:00

Kallelse till extra årsmöte torsdagen den 6 juli kl. 18:00

Den punkt som ska behandlas är en stadgeändring enl. Golfförbundets nya mallstadgar.

Efter årsmötet är det den årliga informationen från styrelsen och restaurangen erbjuder grillbuffé från kl. 19:00
Bord bokas i restaurangen.

Kallelse och Dagordning till extra årsmöte 6 juli 2023 (pdf)

Årets medlemsundersökning är på gång!

Årets medlemsundersökning på gång!

 

Den 21 juni kommer hälften av klubbens medlemmar att få den första enkäten av årets medlemsundersökning från Players 1st i sin mailkorg. Observera att den kan hamna i skräpkorgen. För klubben är dina svar viktiga och vi tackar på förhand för att du tar dig tiden att delta.

 

Undersökningen genomförs av det danska företaget Players 1st i samarbete med Svenska Golfförbundet, där ca 370 svenska golfklubbar deltar. I undersökningen ställs frågor om bland annat bana, klubbliv, service, träning och restaurang.

För klubben är Players 1st ett utmärkt verktyg för att få reda på hur vi alla medlemmar ser på verksamhet och anläggning. Resultatet används i styrelsens och klubbledningens arbete med att göra rätt prioriteringar och sätta upp mål för klubbens framtid.

 

Undersökningen vänder sig till medlemmar från 19 år och skickas ut via mejl vid två tillfällen under golfsäsongen, till hälften av medlemmarna vid varje tillfälle. Den andra undersökningen skickas ut den 23 augusti, för dig som inte får en mailinbjudan nu i juni.

 

Återigen, stort tack för din medverkan. Den gör skillnad!

Lena Lantz
Klubbchef

 

Grattis Anna-Lena och Hans till första plats i årets första Greenfeerunda på Grönlunds golfklubb

Ett stort grattis säger vi till Anna-Lena Apelgren och Hans Liljeqvist som vann sin respektive klass i årets första Greenfeerunda som spelades på Grönlunds golfklubb.

Resultat damer Grönlund 2023-05-29 Resultat Damer Greenfeerundan (pdf)
Resultat herrar Grönlund 2023-05-29 Resultat Herrar Greenfeerundan (pdf)

 

Nyhetsbrev nr. 6

Hej

Här kommer nyhetsbrev nummer 6 för 2021. Nyhetsbrevet innehåller följande rubriker:

–          Klubbchefen har ordet
–          Nytt från klubben
–          Rapport från Tävlingskommittén
–          Rapport från Sportkommittén
–          Rapport från Bana / Anläggning
–          Rapport från Marknad / Företagsgrupp
–          Rapport från Seniorkommittén
–          Rapport från Damkommittén

För att ta del av informationen klicka på det bifogade dokumentet.

Golfhälsningar
Anders Fors
Klubbkommittén

Medlemsinformation nr6 2021(pdf)

Kallelse till Årsmöte/vårmöte 27 mars

Välkommen till årsmötet/vårmöte den 27 mars kl. 10

Mötet sker digitalt och anmälan görs via min golf. se mötet är upplagd som en tävling.
Mer information finns i följebrevet.

Välkommen
Styrelsen

Kallelse till Årsmöte våren 2021-03-27 (pdf)

Följebrev till årsmöteshandlingen 2021-03-27 (pdf)

Referat från styrelsemötet 23 jan.

Lördagen den 23 januari klockan 10.00 höll styrelsen sitt första möte för året. 

Reflektioner från höstårsmötet
Mötet hölls för första gången digitalt och fungerade i huvudsak bra.

Diskuterades hur styrelsen skulle arbeta med de motioner som antogs vid årsmötet. 

Ekonomi
P-G Sjöström redovisade det preliminära resultatet för 2020. Mycket glädjande ser rörelseresultatet ut att bli ett plus på ca 1,5 miljoner kr, vilket är ca 1,2 mkr bättre än budget och ca 1,5 mkr bättre än 2019.

De totala intäkterna blev rekordhöga 11 mkr och likviditeten vid årets slut var ca 2 mkr, vilket är ca 1,5 mkr bättre än förra årsskiftet.

Antal medlemmar uppgick till 1244 vilket var 122 fler än året innan.

Sammantaget kan vi glädja oss åt ett jättebra 2020 där alla, ingen nämnd ingen glömd,
gjort ett fantastiskt fint jobb.

Anläggning
Renovering av omklädningsrummen är i princip klar.

Grunden är lagd för utbyggnaden av klubbhuset, under vecka 2 påbörjas själva byggnationen. Klubbhuset kommer vara klart den 1 april. Frivilliggruppen kommer att bistå med golvläggning och inredning.

Padelbana nummer två är i uppstartsfas. I samband med färdigställandet av den nya banan kommer ny matta att läggas även på den gamla banan.

På korthålsbanan pågår arbete med trädplantering samt skapande av kullar och bunkrar.

18 hålsbanan slopades om under hösten 2020 och detta medför att vi behöver se över skyltar, scorekort mm.

Marknad
Rapporterades att ett omfattande arbete nedlagts avseende kontakter med befintliga och nya sponsorer till klubben. Det ser än så länge hoppfullt ut.

Verksamhetsplaner
Samtliga kommittéer arbetar med verksamhetsplanerna för 2021.

Årsmötet genomfört digitalt

Nu är vårt första digitala årsmöte genomfört och efter lite tekniskt strul och headset som inte fungerade så kom vi igång.

Vi från styrelsen är glada över att tekniken fungerade och vi riktar ett stort tack till JanOlof Lundholm som har varit till en otrolig bra hjälp och vår stötte pelare inför denna dag.

Lite kort från årsmötet som beslutade bl.a. följande:
att medlemsavgiften ska vara oförändrad.
att klubbhuset ska byggas ut.
att vi ska bygga en padelbana till.
att vi fortsätter med renoveringen av omklädes rummen vid driving rangen
att vi utvecklar övningsområdet och korthålsbanan
att det sker en delfinansiering av ny bevattningsanläggning.

Motionerna antogs enligt styrelsens förslag.

Protokoll kommer inom kort och kommer att läggas ut under medlemssidan.

Styrelsen.

Årsmöteshandling till 5 dec.

Årets årsmöte/höstmöte den 5 dec. kl. 10:00  kommer att ske digitalt.

Anmälan till mötet sker via min golf.se sök efter tävling Öregrunds golfklubb.
Mer information om upplägget se bifogat följebrev samt årsmöteshandlingarna.

Välkommen
Styrelsen

Följebrev till årsmöteshandlingen (pdf)

Årsmöteshandlingar (pdf)

Kallelse till Årsmöte 28 mars

Välkommen till vår Årsmöte 28 mars kl. 10:00

Plats: Öregrunds golfklubb, Restaurangen

Kallelse till Årsmöte våren 2020(pdf)

Välkommen

Styrelsen