Nyhetsbrev nr. 6

Hej

Här kommer nyhetsbrev nummer 6 för 2021. Nyhetsbrevet innehåller följande rubriker:

–          Klubbchefen har ordet
–          Nytt från klubben
–          Rapport från Tävlingskommittén
–          Rapport från Sportkommittén
–          Rapport från Bana / Anläggning
–          Rapport från Marknad / Företagsgrupp
–          Rapport från Seniorkommittén
–          Rapport från Damkommittén

För att ta del av informationen klicka på det bifogade dokumentet.

Golfhälsningar
Anders Fors
Klubbkommittén

Medlemsinformation nr6 2021(pdf)

Kallelse till Årsmöte/vårmöte 27 mars

Välkommen till årsmötet/vårmöte den 27 mars kl. 10

Mötet sker digitalt och anmälan görs via min golf. se mötet är upplagd som en tävling.
Mer information finns i följebrevet.

Välkommen
Styrelsen

Kallelse till Årsmöte våren 2021-03-27 (pdf)

Följebrev till årsmöteshandlingen 2021-03-27 (pdf)

Referat från styrelsemötet 23 jan.

Lördagen den 23 januari klockan 10.00 höll styrelsen sitt första möte för året. 

Reflektioner från höstårsmötet
Mötet hölls för första gången digitalt och fungerade i huvudsak bra.

Diskuterades hur styrelsen skulle arbeta med de motioner som antogs vid årsmötet. 

Ekonomi
P-G Sjöström redovisade det preliminära resultatet för 2020. Mycket glädjande ser rörelseresultatet ut att bli ett plus på ca 1,5 miljoner kr, vilket är ca 1,2 mkr bättre än budget och ca 1,5 mkr bättre än 2019.

De totala intäkterna blev rekordhöga 11 mkr och likviditeten vid årets slut var ca 2 mkr, vilket är ca 1,5 mkr bättre än förra årsskiftet.

Antal medlemmar uppgick till 1244 vilket var 122 fler än året innan.

Sammantaget kan vi glädja oss åt ett jättebra 2020 där alla, ingen nämnd ingen glömd,
gjort ett fantastiskt fint jobb.

Anläggning
Renovering av omklädningsrummen är i princip klar.

Grunden är lagd för utbyggnaden av klubbhuset, under vecka 2 påbörjas själva byggnationen. Klubbhuset kommer vara klart den 1 april. Frivilliggruppen kommer att bistå med golvläggning och inredning.

Padelbana nummer två är i uppstartsfas. I samband med färdigställandet av den nya banan kommer ny matta att läggas även på den gamla banan.

På korthålsbanan pågår arbete med trädplantering samt skapande av kullar och bunkrar.

18 hålsbanan slopades om under hösten 2020 och detta medför att vi behöver se över skyltar, scorekort mm.

Marknad
Rapporterades att ett omfattande arbete nedlagts avseende kontakter med befintliga och nya sponsorer till klubben. Det ser än så länge hoppfullt ut.

Verksamhetsplaner
Samtliga kommittéer arbetar med verksamhetsplanerna för 2021.

Årsmötet genomfört digitalt

Nu är vårt första digitala årsmöte genomfört och efter lite tekniskt strul och headset som inte fungerade så kom vi igång.

Vi från styrelsen är glada över att tekniken fungerade och vi riktar ett stort tack till JanOlof Lundholm som har varit till en otrolig bra hjälp och vår stötte pelare inför denna dag.

Lite kort från årsmötet som beslutade bl.a. följande:
att medlemsavgiften ska vara oförändrad.
att klubbhuset ska byggas ut.
att vi ska bygga en padelbana till.
att vi fortsätter med renoveringen av omklädes rummen vid driving rangen
att vi utvecklar övningsområdet och korthålsbanan
att det sker en delfinansiering av ny bevattningsanläggning.

Motionerna antogs enligt styrelsens förslag.

Protokoll kommer inom kort och kommer att läggas ut under medlemssidan.

Styrelsen.

Årsmöteshandling till 5 dec.

Årets årsmöte/höstmöte den 5 dec. kl. 10:00  kommer att ske digitalt.

Anmälan till mötet sker via min golf.se sök efter tävling Öregrunds golfklubb.
Mer information om upplägget se bifogat följebrev samt årsmöteshandlingarna.

Välkommen
Styrelsen

Följebrev till årsmöteshandlingen (pdf)

Årsmöteshandlingar (pdf)

Kallelse till Årsmöte 28 mars

Välkommen till vår Årsmöte 28 mars kl. 10:00

Plats: Öregrunds golfklubb, Restaurangen

Kallelse till Årsmöte våren 2020(pdf)

Välkommen

Styrelsen

Styrelsemöte 9 2019 (referat)

Styrelsemöte 9 2019 (referat)

16 november, 2019/

Lördagen den 16 november höll styrelsen sitt nionde möte för året.

Ekonomisk genomgång

P-G Sjöström gav en information om det aktuella ekonomiska läget. Antal greenfeegäster tom 31 okt var 4 142  vilket är färre än budget men intäkten per gäst är högre och det innebär att vi ändå kommer att nå budget. Årets utfall är därmed knappt 400 tkr bättre än föregående år!
Padel är bättre än budget. Likaså utbildning och shop. Varulagret har minskat med ca 100 tkr, vilket är mycket positivt. Vi har gjort en stark återhämtning under denna säsong,

Information från anläggning

Vi har nu börjat invintring av banan. Hela bevattningssystemet är tömt på vatten. Greenerna och tee djupluftas för fullt och underhållsarbete har startat på maskinerna.

Behov av ny restauratör

Annonsering har gjorts för att hitta en ny krögare. Det har varit några som har ringt och även besökt klubben men ingen ansökan har inkommit än. Sista ansökningstiden är 30 nov.

Rekrytering av ekonomiassistent

Rekrytering av ekonomiassisten efter Britt Jernberg kommer att starta och ska vara avslutad under december månad.

Årsmöte höst den 24 november kl. 10

Välkommen till höstmötet, förutom de ordinarie punkterna så kommer det även att informeras om bevattningssystemet, om det nya världshandicapsystemet som träder i kraft den 1 mars 2020, samt enkätsvaren från Players1st.

Årsmöteshandlingar

Årsmöteshandlingar till höstmöte finns på medlemssidan

Välkommen till höstmötet den 24 nov kl. 10:00 klubben

Styrelsen

Junioravslutning

Juniorerna fick en riktig rolig avslutning i söndags den 29:e sept,  när de hade sista juniorträningen för säsongen.

Ledarna Mattias, Ronny, Johan och Peter höll i avslutningen för de 14 juniorerna och 9 anhöriga som deltog.

Bl.a. fick alla spela korthålsbanan som för dagen var omgjord till egen gjorda nya utslagsplatser mot olika greener, något som uppskattades och det blev många skratt och tokigheter.

Det hela avslutades med glasstårta och prisutdelning.

Vinnarna i ledartävlingen och juniortävlingen blev:
Ronny Wahlgren ledartävlingen och Lukas Wahlgren, Ellen Käll och Gustaf Åkerlöf  juniortävlingen

Nyhetsbrev nr 9

Hej

Här kommer nyhetsbrev nr 9 2019. Nyhetsbrevet innehåller följande rubriker:

–          Ordföranden har ordet
–          Rapport från styrelsemöte den 28 september
–          Lite smått och gott från klubbchefen
–          Rapport från styrelsemöte den 22 maj
–          Rapport från Ekonomikommittén
–          Rapport från Marknadskommittén
–          Rapport från Tävlingskommittén
–          Rapport från Seniorkommittén
–          Rapport från Damkommittén
–          Rapport från Bana / anläggning
–          Resa till Asien

För att ta del av informationen klicka på det bifogade dokumentet.

Golfhälsningar
Anders Forss
Klubbkommittén

Medlemsinformation nr9 2019