Hål 14

Hålsponsor

Par 3


Index 14


Tee 56 =  162 meter


Tee 55 = 156 meter


Tee 51 = 124 meter


Tee 47 = 124 meter


Tee 38 = 100 meter


Liten svårträffad green där det är lättast att komma nära flaggan med inspel nerifrån.

Banguide

Avståndsmarkeringar

Sprinklerlocken anger mått i meter till framkant av green. Samtliga vita, gula och röda plattor på fairway markerar avståndet till mitten av green.

  • Vita = 200 meter
  • Gula = 150 meter
  • Röda = 100 meter