Hål 12

Hålsponsor

Par 5


Index 10


Tee 56 =  440 meter


Tee 55 = 430 meter


Tee 51 = 372 meter


Tee 47 = 372 meter


Tee 38 = 274 meter


Utslag: Långt utslag ger möjlighet att nå green på två slag. Andraslag: Spela mot höger sida för att inte bli mask bakom träden. Inspel och greenområde: Undvik bunkrarna. Greenen är stor och det finns inga hinder bakom.

Banguide

Avståndsmarkeringar

Sprinklerlocken anger mått i meter till framkant av green. Samtliga vita, gula och röda plattor på fairway markerar avståndet till mitten av green.

  • Vita = 200 meter
  • Gula = 150 meter
  • Röda = 100 meter