Hål 13

Hålsponsor

Par 4


Index 8


Tee 56 =  358 meter


Tee 55 = 354 meter


Tee 51 = 290 meter


Tee 47 = 290 meter


Tee 38 = 247 meter


Utslag: Pegga upp långt till höger, träffa fairway och resten blir lätt. Inspel och greenområde: Undvik bunkrarna. Greenen är stor och flack.

Banguide

Avståndsmarkeringar

Sprinklerlocken anger mått i meter till framkant av green. Samtliga vita, gula och röda plattor på fairway markerar avståndet till mitten av green.

  • Vita = 200 meter
  • Gula = 150 meter
  • Röda = 100 meter