Bocka för den här för att signalera att nyheten tillhör anläggning och bana.

Arbete på banan hål 4 och hål 7

Nu har vi rensat i dammen på hål 4 och dikat ur på hål 7

Det blev väldigt bra

        

Rensning av dammen hål 4                                   Arbetet är klart hål 4                                            Dikning av hål 7

Renovering av omklädesrum

Renovering av omklädesrum har startats av frivilliggruppen och beräknas färdigt under februari

 

Nya sandfickor vid maskinhallen

Nu bygger vi nya sandfickor vid maskinhallen. Roger Stark visar var sandfickorna ska byggas.

I och med det så kommer vi att riva de sandfickor som finns på parkeringen och där göra snyggt för våra uppställningsplatser för husvagnar och husbilar.

Arbete med tee 47 hål 4

Nu har vi startat arbete med tee 38 och 47 på hål 4.
Den ska jämnas ut och bli lite större till ytan.
Det innebär att tee 38 och 47 har flyttats upp där tee 55 är.

Den nya tee kommer att vara spel klar till nästa säsong.

   

Padeln är öppen och Klippta greener på Korthålsbanan

Rekordtidigt kan vi klippa greenerna på Korthålsbanan.

Padeln är öppen för spel bokning via matchi, racket finns att låna.
Bollar kan köpas i receptionen.

Ta chansen och kom ut och spela padel och golf på vår fina bana.

Lena Lantz
Klubbchef

Arbete med bunkern på hål 5

Roger och Johan arbetar med vänster bunker vid green hål 5
Den bunkern har haft stora problem med vatten och dräneringen därför har vi minskat på bunkerns storlek och det innebär att vattnet leds om bakom bunkern

Dräneringsarbete på banan

Roger Stark och Johan Andersson arbetar för fullt med att dränera bunkrarna på hål 2 och 18
De kommer att jobba med banan så länge vi har gynnsamt väder.

Besök av vildsvin på golfklubben.

Vi har haft besök av vildsvin på golfbanan. Djuren har varit inne och bökat upp ett begränsat område i ruffen på hål 6. Vid kontroll av el-stängslet kan vi se att det är i funktion.

Kjell Johansson, Banchef