Bocka för den här för att signalera att nyheten tillhör anläggning och bana.

Arbete med bunkern på hål 5

Roger och Johan arbetar med vänster bunker vid green hål 5
Den bunkern har haft stora problem med vatten och dräneringen därför har vi minskat på bunkerns storlek och det innebär att vattnet leds om bakom bunkern

Dräneringsarbete på banan

Roger Stark och Johan Andersson arbetar för fullt med att dränera bunkrarna på hål 2 och 18
De kommer att jobba med banan så länge vi har gynnsamt väder.

Besök av vildsvin på golfklubben.

Vi har haft besök av vildsvin på golfbanan. Djuren har varit inne och bökat upp ett begränsat område i ruffen på hål 6. Vid kontroll av el-stängslet kan vi se att det är i funktion.

Kjell Johansson, Banchef

18-hålsbanan är stängd för säsongen fr.o.m. måndag 21 oktober.

Vi har nu tagit beslut om att stänga 18-hålsbanan för spel fr.o.m. måndag 21 oktober. Nu hoppas vi att det torkar upp så vi kan komma ut med maskinerna och slutföra invintringen av golfbanan.

Kjell Johansson, Banchef

Banan kan skadas vid spel på frost!

Så här års är det dags för första frosten och första snön. Golfbanan stänger då tillfälligt och öppnar så snart frosten har släppt. Ofta är golfbanan vitt av frost på morgnarna, men tinar gradvis upp under dagen. När det är frostfritt får ni spela, men så länge gräset är vitt och fruset är det stopp.

Gräset är väldigt känsligt innan det är invintrat, speciellt vid första frosten. Att spela på greenerna då kan orsaka svåra problem med fotspår som tar lång tid att bli av med.

När första frosten kommer innehåller gräset fortfarande mycket vatten och har inte hunnit härdats och anpassat sig till den kyligare säsongen. Då är risken större att plantan skadas och dör om golfarna kliver omkring på ytan.

Personalen säger till när det är klart för spel.

Och en sak till glöm inte lägga tillbaka uppslagen torv att laga nedslagsmärken på våra fina greener.

Kjell Johansson, Banchef

Bilförbud på banan

Pga av stora regnmängder är det bilförbud på banan tillsvidare

 

 

Djupluftning greener och renovering av tee 55 på hål 5

Hösten börjar göra sig påmind och med det så startar vi upp höstarbetet med att djuplufta greenerna. Det som även kommer påbörjas är renovering av vissa tees med början på hål 5. Här flyttar vi fram utslagsplatsen till tee 47. Vi hoppas att höstarbetena inte ska störa spelet alltför mycket.

Kjell Johansson, Banchef

Klippning bevattningsdammarna

Klippning och rensning av bevattningsdammarna pågår. Mängden växtlighet är betydligt mer än tidigare år vilket gör att arbetet kommer ta några dagar till. Senast vi klippte dammarna var för exakt tre månader sedan. Högarna med sjögräs kommer tas bort så snart de har torkat upp.

Kjell Johansson, Banchef

Testkörning av ny spruttruck från Toro.

Vi har nu börjat provköra olika sorters maskiner. En av de viktigaste maskinerna som vi använder är spruttrucken. Den används framförallt till att lägga ut flytande gödsel på våra greener, tees och fairways. Tyvärr är slitaget väldigt stort då vissa av sprutprodukterna sliter hårt på utrustningen. Det gör att vi är i stort behov av att byta ut vår befintliga maskin. Övriga maskiner som börjar falla för åldersträcket och är slitna är en våra fairwayklippare, greenklippare och truck.

Kjell Johansson, Banchef

Gödsling av greener

Idag lägger vi ut flytande gödsel på greenerna för att stärka gräsplantorna mot olika angrepp såsom anthracnose och olika typer av svampangrepp. Kommande vecka på tisdag kommer vi vertikalskära och dressa greenerna. Vi håller även på att renovera och justera våra bunkrar.

Kjell Johansson, Banchef