Östhammars kommun är intresserad av vårt nya avloppssystem.

En vattengrupp från Östhammars kommun kom på besök och fick information av Lars Rundh VD från eloy – Svensk Avloppsrening som berättade om vårt nya miljövänliga avloppsystem som vi har installerat under senvintern. Anläggningen har finansierats bl.a genom LOVA stöd.