Golfbanan öppen och det är tillåtet med bil på banan.

Golfbanan är öppen och nu tillåter vi även bil på banan.
Banan är fortsatt lite blöt så det krävs aktsamhet vid bilkörning.
Välkommen till Öregrunds golfklubb
Lena Lantz
Klubbchef