Styrelsemöte 2 2018 referat

Referat styrelsemöte 2018-02-10

Inför vårmötet 24 mars kl 10

Kom ihåg att boka in vårmötet som är den 24 mars kl 10 i klubbhuset.

Värt att notera är att tävlingen Mutomo Charity i år firar 10 år som tävling. Med anledning av det är Sten Kvarfordh speciellt inbjuden för att berätta mer om Mutomoprojektet på vårmötet. Den ideella föreningen Mutomoprojektet har till ändamål att stödja en hållbar utveckling med förbättrade levnadsvillkor för befolkningen i Mutomodistriktet i Kenya. Mutomo-projektet arbetar med hjälp till självhjälp för folket i Mutomodistriktitet i Kenya (http://www.mutomo.se/)

Efter mötet planerar anläggningskommittén att ha en visning av maskinhallen för att ni som är intresserade ska få se hur den ser ut på insidan.

Rekrytering av sommaranställda

Klubbchef Erik arbetar på att rekrytera personal till shop/reception. Mer information kommer när det är klart.

Ekonomi

Inte mycket har hänt sedan föregående styrelsemöte. Arbete pågår med att sammanställa årsbokslut vilket kommer presenteras i sin helhet på årsmöte vår den 24 mars 2018.

Tävlingskommittén

Framtagande av tävlingsprogrammet pågår och kommer att presenteras i sin helhet när det är klart. Planen är att säsongen inleds 6 maj med den sedvanliga vårscramblen. Golfveckan är planerad till vecka 28 och klubbmästerskapet planeras till helgen 25-26 augusti. Nytt i programmet är tävlingen Race to Espana den 20 maj. I övrigt ser det i stort ut som föregående år.

Klubbkommittén

Planering pågår inför 25-årsjubileet men mer hjälp behövs från fler. Vill du hjälpa till eller har idéer så hör av dig till vår klubbchef Erik på 0173-324 50.

Planering pågår även inför Golfens dag som är den 26 maj.

Anpassning av hemsida och Facebook pågår för att vi ska följa den nya dataskyddsförordningen. Ny datalagstiftning innebär förändrat arbetssätt vad gäller personuppgifter. En film som Sveriges Kommuner och Landsting tagit fram (se https://youtu.be/Oba-E3B2ebo) visades på mötet.

Friskvårdsbidraget

Klubben kommer att säkerställa att de som vill kan utnyttja sitt friskvårdsbidrag hos oss. Du kan vända dig direkt till vår klubbchef Erik eller vår pro Peter på telefon 0173-324 50 så guidar de dig rätt i våra erbjudanden kring träning och avgifter. Kom ihåg att golf är friskvård!

Vid tangenterna Catharina Frostner 2018-02-10