Återblick på seniorgolfen 55+

Från ”gubbgolf” till framgångsrik seniorverksamhet

Måndagsgolfen herrar startade 1994. En av initiativtagarna till ”gubbgolfen” var Lars Hasselqvist och gruppen samlade då ett 20-tal deltagare varje torsdag. Evert Danielsson och Lennart Nordstrand var ledare fram till 2004. Torsten Angnér övertog taktpinnen och utsågs till språkrör. Janne Westlund valdes som tävlingsledare för verksamheten. Det blev elva framgångsrika år för två tongivande ledare inom golfklubben.

Fyra år efter att herrarna startat sin verksamhet bestämde klubbens äldre damer vara med i kamratskapen och 1998 premiärspelade damerna. Astrid Hasselqvist var den som ansvarade för verksamheten under 10 år. Birgitta Angnér övertog ansvaret och blev den tongivande ledare efter Astrid. Trycket på banan ökade och ”seniorgolfen” flyttades från torsdagar till måndagar som då var den dag då beläggningen på banan var lägst.

I 24 år har verksamheten framgångsrik bedrivits och utvecklats till att vara ett av distriktets mest framgångsrika seniorgolfspel för damer 55+ och herrar 55+. Ett nytt steg i vår utveckling togs inför säsongen 2016. Vi flyttade verksamheten till onsdagar. Vi har infört kanonstart vid alla våra tävlingar. Vi lottar alla onsdagstävlingar i ”mixade bollar” damer och herrar tillsammans. För alla damer och herrar 70+ har vi även introducerat och infört ”framflyttad tee” för den som önskar.

Vi har efter alla våra tävlingar en gemensam samling och ”After Golf ” med attraktiva erbjudande av mat och dryck, prisutdelning och seniorinformation om verksamheten.

Idag samlar ”Onsdagsgolfen” mellan 100-140 damer och herrar varje onsdag för tävling och socialt umgänge med likasinnade kamrater. Kunskapen om verksamhetens historia, de ideella krafternas betydelse, två viktiga faktorier när man blickar in i framtiden. Att förvalta en tradition kräver aktivt lyssnande bland alla de som utgör målgruppens medlemmar, ta in idéer och utveckla verksamheten vidare är vårt motto för att möta nya framgångsrika år.

/Av Kai Johansson

Information inför 2018 är nu uppdaterad

Nu är all information inför onsdagsgolf, greenfeerundan, Åland Tour, Matchspel och övrigt på seniorsidan uppdaterad.