Stort grattis Eva Valtersson som gjorde HIO på hål 14 idag fredag.

Ett stort grattis säger vi till Eva Valtersson från Landeryds Golfklubb som gjorde HIO på hål 14 idag fredag den 7 juli.

Lena Lantz
Klubbchef