Startförbud alla dagar mellan 00:00 – 09:00 denna vecka pga tävling

Det är startförbud från kl. 00:00 – 09:00 måndag tom fredag samt lördag från kl. 00:00 – 08:00

Pga tävlingar dessa dagar.

Tävlingsledarna