Nyhetsbrev nr. 6

Här kommer Nyhetsbrev nr 6 2023 med bland annat följande innehåll:

 

  • Ordförande Lotta om rekrytering, organisation och bevattning.
  • Klubbchef Lena om extra årsmöte och informationskväll.
  • Från Bana/Anläggning rapport från banan om vattenfrågan och välkommen till frivilliggruppen
  • Från Tävlingskommiittéen om golfveckans alla tävlingar.
  • Från Marknadskommittéen om Sponsorsgolfen och varmt tack till sponsorer och partner.
  • Från Peter Pro om kommande utbildningar.
  • Från Damkommittén Damtåget, Golfsystrar, Ladies Open och Ladies Day
  • Klubbkommittén om att vi söker golfvärdar/värdinnor, premiumkortet och nästa nyhetsbrev.

    För att ta del av informationen klicka på det bifogade dokumentet.

          Thomas Karlsson, ansvarig Klubbkommittéen

Medlemsinformation nr 6 2023 (pdf)