Påminnelse årsavgifter för 2023!

Här kommer en liten påminnelse om att årsavgiften ligger upplagd på Min Golf och dessa förfaller till betalning den 3 februari.

Ni som har bagskåp kommer få den avgiften på egen faktura under mars månad.

När ni, vid betalning, kommer till knappen ’’betala via Swedbank’’ så väljer ni det, oavsett vilken bank ni har privat.

En lathund för hur man går tillväga med betalningen finns i decembers Nyhetsbrev.

Kansliet