Varning för skräpmejl

Det cirkulerar mejl som ser ut att komma från vår ordförande. Hon har inte skickat ut några mejl.

Var observant på adressen dessa kommer ifrån,  skräpmejlet har snarlika adress som Lottas (Charlottes) riktiga adress.
Svara inte, logga inte in på något, släng det bara.

Med vänliga hälsningar

Ulrika Forsberg
Kanslist