Gallring hål 16

 

Gallring pågår för fullt på banan. På bilden vy från utslag hål 16.

Det pågår även gallring längs högersida hål 5 samt mellan utslag hål 16 och greenområde hål 5.