Kallelse till årsmöte 23 maj kl. 10:00

Välkommen till vår årsmötet, mötet som vi flyttade från den 28 mars pga. Corona/Covid19 till lördagen den 23 maj kl. 10:00

Observera att vi har mötet i maskinhallen så att alla ska få plats med behörigt avstånd.

Kallelse till Årsmöte våren(pdf)

Välkommen

Styrelsen