Referat vårårsmöte

27 personer hittade till vårårsmötet som hölls i maskinhallen.

Ordförande Håkan Sjöberg inledde med information om läget just nu på klubben.
Vi har fått ca 60 nya medlemmar samt nya sponsorer, det är ett högt tryck på banan och det är nästan helt fullbokat på helgerna.
Väldigt roligt att förmedla detta i dessa tider.

Därefter genomfördes årsmötet enligt föredragningslistan.
protokoll kommer att läggas ut på hemsidan när det är justerat

Styrelsen