Nytt gräs på hål 2 tee 47

Nu har det lagts gräs på hål 2, tee 47

Har vi tur med vädret så är tee 47 spelklar om 2 veckor.