Om detta är valt syns nyheten på framsidan

Arbete med bunkern på hål 5

Roger och Johan arbetar med vänster bunker vid green hål 5
Den bunkern har haft stora problem med vatten och dräneringen därför har vi minskat på bunkerns storlek och det innebär att vattnet leds om bakom bunkern

Tour Åland Cup 27 – 28 juli

Information och anmälan se bifogad fil
Tour Åland cup 2020(pdf)

Kai Johansson
Telefon 070 – 655 2908

Dräneringsarbete på banan

Roger Stark och Johan Andersson arbetar för fullt med att dränera bunkrarna på hål 2 och 18
De kommer att jobba med banan så länge vi har gynnsamt väder.

Styrelsemöte 1 2020 (referat)

Styrelsemötet 1 2020 (referat)

Lördagen den 25 januari höll styrelsen sitt första möte för året.

Ekonomisk genomgång

P-G Sjöström gav en information om det preliminära resultatet för 2019.

31 dec. 2019 hade vi 1 132 medlemmar vilket är en ökning med 40 medlemmar.
Likviditeten är per 31/12 2019 förbättrad med 200 tkr jämfört med 31/12 2018 och investeringarna låg på 412 tkr varav padeln 300 tkr.
Omsättningen blev ”All time high” över 9 miljoner, 381 tkr högre än budget och 1 402 högre än 2018.
Det mest positiva blev försäljning av greenfee, shop etc och lägre kostnader för avskrivningar.
Det mest negativa är kostnader för personal, medlemsavgifter och administration.
Resultatet kommer troligen att bli något lägre än prognos men den slutliga redovisningen sker vid Vårmötet den 28 mars.

Information från styrelsen.

I ett fortsatt led i arbetet med miljöfrågor så blev Håkan Schröder utsedd till miljöansvarig representant.

2020 års samarbeten med andra golfklubbar i närområdet blev att Upplands- överenskommelsen som redovisas på UGF:s hemsida ska vi fortsatt vara med. Samt ett fortsatt samarbete med Gävle, Älvkarleby och Upsala GK.

Öregrunds golfklubb har deltagit i ett möte med 3 andra Roslagsklubbar, Hallstavik GK, Roslagens GK och Väddö GK. I ett led att öka samarbetet mellan våra klubbar.

Information från anläggning

Vi arbetar med att dränera bunkrarna på hål 2, 5 och 18. Det är bunkrar som ofta blir vattenfyllda och där har dräneringen inte fungerat.
Vi kommer att passa på att göra så mycket jobb utomhus som vi kan göra så länge vädret är gynnsamt.
Slyröjning har skett mellan hål 4 och 17, samt hål 17, 47 tee mot hål 12. Slyröjning fortsätter runt hål 7 och vid 15:s tee områden.
Frivilliggruppen är väldigt aktiv och gör ett mycket bra arbete, bl.a med att elda ris och slyröjning.

Ny restauratör

Vi har skrivit avtal med ny krögare, Ann och Siri heter damerna som har tagit över och ska driva restaurangen 2020.

Ny ekonomiassistent

Ulrika Forsberg är ny ekonomiassistent/kanslist efter Britt Jernberg. Ulrika börjar den 1 feb. och kommer att arbeta 75%

 

Välkommen Ulrika vår nya ekonomiassistent

Vi hälsar Ulrika Forsberg välkommen till oss som vår nya ekonomiassistent.

Ulrika börjar sporadiskt under januari månad men from 1 februari arbetar Ulrika 75 %.

Varmt välkommen

Lena med personal

Besök av vildsvin på golfklubben.

Vi har haft besök av vildsvin på golfbanan. Djuren har varit inne och bökat upp ett begränsat område i ruffen på hål 6. Vid kontroll av el-stängslet kan vi se att det är i funktion.

Kjell Johansson, Banchef

Öregrunds Golfklubb önskar Gott Slut och Gott Nytt År

Vi önskar er ett riktigt Gott Slut och Gott Nytt År

Lena med personal och Styrelse

 

Sponsorresa med Eckerölinjen den 10 jan 2020

Välkommen på en dagsresa med Eckerölinjen den 10 jan 2020.

Se bifogad inbjudan Sponsorresa 10 jan 2020(pdf)

Styrelsemöte 10 2019 (referat) samt konstituerande styrelsemöte

Lördagen den 7 december kl. 10:00 höll styrelsen sitt tionde möte för året.

Årsmötet
Ett stort tack till Peter Runeborg som bjöd på tårta som tack för alla år här på klubben.
Styrelsen diskuterade årsmötet och var mycket nöjd att det hade varit en så stor uppslutning, 54 personer deltog.
Styrelsen fångade upp de punkter som ska beredas och som kommer upp till beslut på vårårsmötet. Bl.a. kostnad för att hyra en golfbil per gång.

Ekonomi
P-G Sjöström inväntar resultatet för november som kommer att vara klart den 15 dec.

Ny krögare
Lena Lantz ska träffa ett par som har visat intresse, styrelsen hoppas mycket på att vi ska hitta en bra krögare.

Sport
Christina Ellesjö Eriksson informerade om Golftinget och att det är mycket fokus på tävling för juniorer.
Efter vårårsmötet kommer vi att erbjuda en information om världshandicapsystemet för våra medlemmar.

Anläggning
Banan är invintrad och nu pågår maskinreparationer och slyröjning.

Konstituerande styrelsemöte började kl. 12

Styrelsen har konstituerat sig enligt följande:

Ordförande                                                    Håkan Sjöberg
Vice ordförande                                            Per-Gunnar Sjöström
Ekonomi                                                         Per-Gunnar Sjöström
Anläggningskommittén                               Peter Larsson
Sportkommittén                                           Christina Ellesjö Eriksson
Tävlingskommittén                                      Lars-Johan Eriksson
Klubbkommittén                                          Anders Forss
Seniorkommittén                                         Ulla Bergström Johansson

Suppleanter:

Ulf Hemmälin                                                  Anläggning/Fastighet
Hans Classon                                                   Ekonomi
Håkan Schröder                                              Sport

 

 

 

 

 

Julhälsning från Ulrika

Julhälsning från Ulrika att shoppen är öppen i helgen och nästa helg mellan kl. 10 – 15
Vi bjuder på bra priser, kampanjer, glögg och pepparkakor

Julöppet shop(mov)