Används på medlemssidan

Årsmötet genomfört digitalt

Nu är vårt första digitala årsmöte genomfört och efter lite tekniskt strul och headset som inte fungerade så kom vi igång.

Vi från styrelsen är glada över att tekniken fungerade och vi riktar ett stort tack till JanOlof Lundholm som har varit till en otrolig bra hjälp och vår stötte pelare inför denna dag.

Lite kort från årsmötet som beslutade bl.a. följande:
att medlemsavgiften ska vara oförändrad.
att klubbhuset ska byggas ut.
att vi ska bygga en padelbana till.
att vi fortsätter med renoveringen av omklädes rummen vid driving rangen
att vi utvecklar övningsområdet och korthålsbanan
att det sker en delfinansiering av ny bevattningsanläggning.

Motionerna antogs enligt styrelsens förslag.

Protokoll kommer inom kort och kommer att läggas ut under medlemssidan.

Styrelsen.

Referat Styrelsemöte från 27 maj

Onsdagen den 27 maj kl. 18:00 höll styrelsen sitt 6:e möte för året.

Reflektioner från årsmötet 23 maj
Årsmötet genomfördes den 23 maj i maskinhallen.
Det var 27 medlemmar som deltog och ordförande Håkan Sjöberg informerade om läget i klubben och att det är mycket positiv just nu för oss.
Vi har många gäster som besöker oss och nyttjar även padel och driving rangen.
Maskinhallen var ypperligt bra att vara i då det finns mycket gott om plats att sitta.

Ekonomi
P-G Sjöström redovisade resultatet för april och det visar sig vara 537 tkr bättre än budget.

Sport
Det har varit ett jätte stort tryck på alla läger som vi har anordnat. Damlägren blev fulltecknade på några dagar.
25 st juniorer deltog på det populära Juniorlägret. Det kommer att vara ett nytt läger i juni Rosendalslägret, är du eller någon junior intresserad
att vara med så läs mer på hemsidan eller kontakta oss.
Lika så är juniorträningen otroligt populär. Onsdagar och söndagar är det träning och det är ca 15 – 20 juniorer varje gång.

Ryder cup för juniorerna gick på Sigtuna golfklubb i söndags den 24 maj och vi hade stora framgångar. 10 juniorer från oss deltog.
Vi kom på 1:a plats, 2:a plats och 8: plats otroligt roligt med så stora framgångar.

Anläggning
Det ska börjas att måla klubbhuset och då är det först och främst sidan mot vägen där solen ligger på som mest.
Hål 2 tee 47 börjar växa ihop väldigt bra men det dröjer någon vecka innan vi kan börja slå ut från 47:ans ordinarie tee.

Referat vårårsmöte

27 personer hittade till vårårsmötet som hölls i maskinhallen.

Ordförande Håkan Sjöberg inledde med information om läget just nu på klubben.
Vi har fått ca 60 nya medlemmar samt nya sponsorer, det är ett högt tryck på banan och det är nästan helt fullbokat på helgerna.
Väldigt roligt att förmedla detta i dessa tider.

Därefter genomfördes årsmötet enligt föredragningslistan.
protokoll kommer att läggas ut på hemsidan när det är justerat

Styrelsen

Styrelsemöte nr 3 2020 (Referat)

Lördagen den 14 mars kl. 10:00 höll styrelsen sitt 3:e möte för året.

Årsmötet inställt
Styrelsen beslöt att flytta fram årsmötet p.g.a Covid-19.
Preliminärt nytt datum är lördagen den 23 maj kl. 10:00
Meddelande om detta skickas ut via e-post till samtliga medlemmar.

Ekonomi
P-G Sjöström redovisade resultatet för februari och det visar sig vara bättre än budget.

Sport
Christina Ellesjö – Eriksson, Håkan Schröder och Peter Pro Andersson om behovet av att rekrytera flera junior ledare.
Vill också utveckla utbyte med andra klubbar för juniorerna. Träningsdagar blir fortsättningsvis onsdagar och söndagar, samt tävling vissa torsdagar.

Klubben kommer i år att ordna en egen Golfens dag, det blir den 30 maj med prova på aktiviteter tillsammans med våra samarbetspartner.

En regelutbildning kommer att ske den 27 april, bokning kan göras via kansliet och Golf.se

Anläggning
Banan mår bra och vi har inga svampangrepp på våra greener. Vi hoppas på bra väder att banan torkar upp så Roger och Johan kan börja jobba med den.

 

Styrelsemöte 1 2020 (referat)

Styrelsemötet 1 2020 (referat)

Lördagen den 25 januari höll styrelsen sitt första möte för året.

Ekonomisk genomgång

P-G Sjöström gav en information om det preliminära resultatet för 2019.

31 dec. 2019 hade vi 1 132 medlemmar vilket är en ökning med 40 medlemmar.
Likviditeten är per 31/12 2019 förbättrad med 200 tkr jämfört med 31/12 2018 och investeringarna låg på 412 tkr varav padeln 300 tkr.
Omsättningen blev ”All time high” över 9 miljoner, 381 tkr högre än budget och 1 402 högre än 2018.
Det mest positiva blev försäljning av greenfee, shop etc och lägre kostnader för avskrivningar.
Det mest negativa är kostnader för personal, medlemsavgifter och administration.
Resultatet kommer troligen att bli något lägre än prognos men den slutliga redovisningen sker vid Vårmötet den 28 mars.

Information från styrelsen.

I ett fortsatt led i arbetet med miljöfrågor så blev Håkan Schröder utsedd till miljöansvarig representant.

2020 års samarbeten med andra golfklubbar i närområdet blev att Upplands- överenskommelsen som redovisas på UGF:s hemsida ska vi fortsatt vara med. Samt ett fortsatt samarbete med Gävle, Älvkarleby och Upsala GK.

Öregrunds golfklubb har deltagit i ett möte med 3 andra Roslagsklubbar, Hallstavik GK, Roslagens GK och Väddö GK. I ett led att öka samarbetet mellan våra klubbar.

Information från anläggning

Vi arbetar med att dränera bunkrarna på hål 2, 5 och 18. Det är bunkrar som ofta blir vattenfyllda och där har dräneringen inte fungerat.
Vi kommer att passa på att göra så mycket jobb utomhus som vi kan göra så länge vädret är gynnsamt.
Slyröjning har skett mellan hål 4 och 17, samt hål 17, 47 tee mot hål 12. Slyröjning fortsätter runt hål 7 och vid 15:s tee områden.
Frivilliggruppen är väldigt aktiv och gör ett mycket bra arbete, bl.a med att elda ris och slyröjning.

Ny restauratör

Vi har skrivit avtal med ny krögare, Ann och Siri heter damerna som har tagit över och ska driva restaurangen 2020.

Ny ekonomiassistent

Ulrika Forsberg är ny ekonomiassistent/kanslist efter Britt Jernberg. Ulrika börjar den 1 feb. och kommer att arbeta 75%

 

Styrelsemöte 10 2019 (referat) samt konstituerande styrelsemöte

Lördagen den 7 december kl. 10:00 höll styrelsen sitt tionde möte för året.

Årsmötet
Ett stort tack till Peter Runeborg som bjöd på tårta som tack för alla år här på klubben.
Styrelsen diskuterade årsmötet och var mycket nöjd att det hade varit en så stor uppslutning, 54 personer deltog.
Styrelsen fångade upp de punkter som ska beredas och som kommer upp till beslut på vårårsmötet. Bl.a. kostnad för att hyra en golfbil per gång.

Ekonomi
P-G Sjöström inväntar resultatet för november som kommer att vara klart den 15 dec.

Ny krögare
Lena Lantz ska träffa ett par som har visat intresse, styrelsen hoppas mycket på att vi ska hitta en bra krögare.

Sport
Christina Ellesjö Eriksson informerade om Golftinget och att det är mycket fokus på tävling för juniorer.
Efter vårårsmötet kommer vi att erbjuda en information om världshandicapsystemet för våra medlemmar.

Anläggning
Banan är invintrad och nu pågår maskinreparationer och slyröjning.

Konstituerande styrelsemöte började kl. 12

Styrelsen har konstituerat sig enligt följande:

Ordförande                                                    Håkan Sjöberg
Vice ordförande                                            Per-Gunnar Sjöström
Ekonomi                                                         Per-Gunnar Sjöström
Anläggningskommittén                               Peter Larsson
Sportkommittén                                           Christina Ellesjö Eriksson
Tävlingskommittén                                      Lars-Johan Eriksson
Klubbkommittén                                          Anders Forss
Seniorkommittén                                         Ulla Bergström Johansson

Suppleanter:

Ulf Hemmälin                                                  Anläggning/Fastighet
Hans Classon                                                   Ekonomi
Håkan Schröder                                              Sport

 

 

 

 

 

Styrelsemöte 9 2019 (referat)

Styrelsemöte 9 2019 (referat)

16 november, 2019/

Lördagen den 16 november höll styrelsen sitt nionde möte för året.

Ekonomisk genomgång

P-G Sjöström gav en information om det aktuella ekonomiska läget. Antal greenfeegäster tom 31 okt var 4 142  vilket är färre än budget men intäkten per gäst är högre och det innebär att vi ändå kommer att nå budget. Årets utfall är därmed knappt 400 tkr bättre än föregående år!
Padel är bättre än budget. Likaså utbildning och shop. Varulagret har minskat med ca 100 tkr, vilket är mycket positivt. Vi har gjort en stark återhämtning under denna säsong,

Information från anläggning

Vi har nu börjat invintring av banan. Hela bevattningssystemet är tömt på vatten. Greenerna och tee djupluftas för fullt och underhållsarbete har startat på maskinerna.

Behov av ny restauratör

Annonsering har gjorts för att hitta en ny krögare. Det har varit några som har ringt och även besökt klubben men ingen ansökan har inkommit än. Sista ansökningstiden är 30 nov.

Rekrytering av ekonomiassistent

Rekrytering av ekonomiassisten efter Britt Jernberg kommer att starta och ska vara avslutad under december månad.

Årsmöte höst den 24 november kl. 10

Välkommen till höstmötet, förutom de ordinarie punkterna så kommer det även att informeras om bevattningssystemet, om det nya världshandicapsystemet som träder i kraft den 1 mars 2020, samt enkätsvaren från Players1st.

Styrelsemöte 8 2019 (referat)

Lördagen den 28 september höll styrelsen sitt åttonde möte för året.

Ekonomisk genomgång

P-G Sjöström ger en information om det aktuella ekonomiska läget, som är basen för det stundande budgetarbetet. Fortfarande har vi tillskott av nya medlemmar, två personer kom till i augusti. Vi har haft färre greenfeegäster, men intäkten kommer ändå att nästan nå budget. Padel är bättre än budget. Tävling+utbildning bättre än budget, liksom shop. Varulagret har minskat med ca 100 tkr, vilket är mycket positivt. Det samlade intrycket är att vi har gjort en stark återhämtning under denna säsong, men vi har en bra bit kvar att kämpa med. Stor eloge till den operativa delen av klubben som gör ett stort arbete för att vi ska få ekonomin på en bra nivå. Ett stort tack också till vädergudarna som varit på vår sida under säsongen.

Bevattningssystemet

Vårt bevattningssystem är i stora behov av renovering. I och med att arbetet innebär stora kostnader kommer frågan att finnas med som en informationspunkt på höstårsmötet som är den 24 november kl 10.

Söka bidrag

Styrelsen diskuterade möjligheten att söka olika typer av bidrag. Föreningen har en mängd olika behov där bidrag skulle kunna vara en bra väg för att minska kostnadsbördan för till exempel ett nytt bevattningssystem. Dock ska man vara medveten om att arbetet med att söka bidrag kräver god framförhållning och bara för att man söker är det inte säkert att man blir beviljad bidraget.

Behov av ny restauratör

Årets krögare Thomas kommer att lämna vilket innebär att vi behöver en ny krögare till nästa säsong. Kiosk och restaurang är stängda från och med den 1 oktober.

Årsmöte höst den 24 november

Boka in höstårsmötet som är på klubben den 24 november kl 10. Vill du skicka in en motion ska den inkomma till styrelsen skriftligt senast den 13 oktober.

Styrelsemöte 7 2019 (referat)

Onsdagen den 21 augusti höll styrelsen sitt sjunde möte för året.

Resultat från enkäten Players 1st i juni

Bland våra medlemmar har 161 personer svarat (en svarsfrekvens om 34 %) vid mätningen i juni. Frågorna har berört allt från service på klubben till restaurang, bana etc. Sedan har detta kokats ned till en ambassadörspoäng, en  poäng som speglar hur troligt det är att medlemmen rekommenderar oss till andra spelare, nybörjare eller besökare. Öregrunds ambassadörspoäng ligger på 54 poäng vilket är en ökning med 14 poäng från föregående mätning som var helåret 2018.

Öregrunds GK har gått framåt på många områden. Vi har nu publicerat samtliga resultat som vi har tillgängliga på medlemssidan här –>

Information från anläggning

Vi vill påtala att det är viktigt att alla lagar sina nedslagsmärken, krattar efter sig i bunkrarna samt lagar efter sig på fairway. Ju mer vi alla hjälps åt ju finare kan vi behålla vår bana. Vet du inte hur man gör? Här finner du filmer som visar:

Klubbmästerskap

På lördag och söndag (24-25 augusti) är det dags för årets klubbmästerskap. I skrivandes stund är det ca 80 spelare anmälda till våra herrklasser. Dessvärre blir det inga damklasser i år på grund av för få anmälda vilket vi beklagar.

Klubbens ekonomiska läge

Vi har ökat antal medlemmar med 20 st och antalet greenfeegäster under juli blev 1 545 st.

Lite siffror:

  • Padeln är 48 000 kr bättre än budget
  • Tävlingar och utbildning är 167 000 kr bättre än budget
  • Försäljning ligger högre än budget i juli
  • Varulagret har minskat med 85 000 kr.
  • Likvida medel har förbättrats med 283 000 kr och ackumulerat resultat per juli är glädjande nog i fas med budget

Summerat kan vi meddela att resultatet för juli 2019 är bättre än jämfört med de 3 senaste åren (2016-2018).

Övriga punkter på mötet var bland annat läget efter sommaren på träningsverksamheten, tävlingarna och planering inför resterande månader som är kvar av säsongen. Att notera för den som vill åka med till Bandama så finns det fortfarande ett fåtal platser kvar. Här finner du mer information om resan (länk).

Styrelsemöte 6 2019 (referat)

Onsdagen den 19 juni höll styrelsen sitt sjätte möte för året.

Rapport från sportkommittén

18 stycken är anmälda till att gå grönt-kort plus 11 st juniorer som genomförde det i samband med läger. Nytt juniorläger är inplanerat till den 25-27 juni som är kostnadsfritt för samtliga juniorer att vara med i (obs lunch betalas på egen hand). Är du intresserad av att vara med på juniorlägret meddela kansliet så fort som möjligt (0173-324 50).

Ekonomi

Antalet greenfeegäster under maj blev 288 st (12 färre än beräknad budget). Intäkten per gäst blev dock 57 kr högre per gäst jämfört med budget. Försäljningen i shopen är högre än budget per maj 2019. Alla medlemsavgifter är betalda och kundfordringarna har minskat från 300 till 129 tkr.

Styrelsen upplever dock att vi har svårigheter att få en ekonomi i balans och det gjorde att frågor inför framtiden diskuterades. Till exempel med nuvarande kostnadsnivå måste medlemsantalet uppgå till 1 250 st för att budget ska uppnås eller så måste medlemsavgifterna inför 2020 höjas med ca 15 %. Styrelsen ägnade en god stund åt att diskutera vilka områden vi kan ändra ambitionsnivån på, t ex ändra klippintervallet på ruffen, bunkerskötsel, översyn av bemanningen inför kommande verksamhetsår, investeringstakt på banan, utöka antalet insatser som ideella krafter kan göras. Har du några idéer? Hör av dig till kansliet så skickar de vidare till styrelsen (info@oregrundsgk.com eller 0173-324 50).

Dags för grillkväll på klubben

Den 16 juli arrangerar styrelsen grillkväll på klubben. På samma sätt som föregående år kommer styrelse och klubbchef att berätta om pågående verksamhet. Passa på och kom och ställ frågor samtidigt som du äter god mat från vår krögare. Anmäl ditt deltagande till kansliet senast den 10 juli.

Golfveckan

Vecka 28 (8-13 juli) är det dags för årets golfvecka. Du missar väl inte att anmäla dig till tävlingarna (länkar nedan vid varje tävlingsnamn):