Välkommen till styrelsens informationskväll med Grillbuffé den 6 juli

Välkommen till en informationskväll med styrelsen

Informationen börjar kl. 17:00 vi sitter utomhus vid restaurangen.

Kl. 18:00 är en Grillbuffé uppdukad.
Bokning av bord sker direkt till restaurangen.

Välkommen
Styrelsen

Mer information se bifogad bilaga: Informations o grillkväll 6 juli(pdf)