Referat från styrelsemötet 17 juni

Referat från styrelsemötet den 17 juni 2021

Ekonomi
I jämförelse med budget har vi, till och med maj, för närvarande en negativ avvikelse. Jämför vi med samma period förra året ligger vi ungefär lika.
Greenfee intäkterna under juni har inte motsvarat förväntningarna bland annat beroende på det lite för varma vädret.
Arbete med femårsplan avseende investeringar är påbörjad.

Bana / anläggning

Den andra padelbanan är ytterligare försenad beroende på leveransproblem från Spanien. Man har nu utlovat installation senast första veckan i juli.
Ruffarna på stora banan har varit och är fortfarande väldigt frodig. Anledningen är att en av våra ruffklippare varit trasig. Maskinen kommer servas inom kort.

Marknad
Kaj Johansson som framgångsrikt arbetat med våra sponsorer och samarbetspartners har meddelat att 2021 är sista året för hans del.
En arbetsgrupp har tillsatts för att ta över där man bland annat har regelbundna möten med Kai för att säkerställa att ingenting ”faller mellan stolarna”.

Tävling
Samtliga tävlingar till och med juli finns nu upplagda och är möjliga att anmäla sig till.

Sport
Rapporterades om stort intresse för de planerade kurserna. De fyra dam lägren har samlat drygt 50 deltagare vilket är mycket glädjande.
Det första juniorlägret hade 41 deltagare, ett andra är planerat och förväntas ha ytterligare ca 25 deltagare.

Informations- och grillkväll
Vi planerar för att genomföra en medlemskväll tisdagen den 6 juli på golfklubbens restaurang. Styrelsen kommer då att informera om hur året har startat och planerna för resten av året.
Förutsättningen för att kunna genomföra träffen är att vädret tillåter att vi kan sitta utomhus och att inte myndigheterna meddelar ytterligare begränsningar.
Anmälan görs till receptionen.

Referat i pdf-bilaga Referat styrelsemöte den 17 juni 2021(pdf)