VALBEREDNINGEN

Valberedningen har ett viktigt uppdrag att föreslå vilka personer som ska utgöra klubbens styrelse samt klubbens revisorer. Genom detta arbete bidrar vi till att skapa en plattform för en god utveckling inom klubben.

Har ni tankar och idéer kring bra krafter för styrelsearbetet eller kommittéer – skicka ett mail till oss på valberedningen@oregrundsgk.com, ring eller skicka ett sms (telefonnummer vid bilderna). Vi är tacksamma för alla tips!

Christina af Ugglas (sammankallande)
Mobil: 072-703 13 30

Sture Lindström
Mobil: 070-283 92 62

Kjell Andersson
Mobil: