Styrelsemöte 6 2018 referat

Referat styrelsemöte 2018-08-22

Onsdagen den 22 augusti var det dags för styrelsens sjätte möte för året.

Höstårsmöte söndag 25 november

Notera att styrelsen beslutat att flytta höstårsmötet från lördagen den 24 november till den 25 november kl 10. Anledning till flytten av mötet är att Upplands Golfförbund har sitt golfting på lördagen den 24 vilket kräver representation från klubben.

Annonsering inför ny klubbchef

Styrelsen har nu arbetat fram en annons som kommer att publiceras brett inom kort. Annonsen kommer givetvis att finnas här på vår hemsida och vi uppmanar alla att dela den så att vår framtida klubbchef ser och kan ansöka i tid. Sista dag för ansökan kommer att vara den 30 september.

Vattenläget på banan

Styrelsen diskuterade läget med vattenförsörjningen för vår anläggning. Även om det har regnat en del sista tiden är läget fortfarande kritiskt. På informationsmötet som ägde rum i juli kom flera idéer upp kring vad man kan göra, t ex dra vatten från fjärden och ha en  avsaltningsanläggning. Styrelsen bedömde att det finns behov att bilda en referensgrupp med kunniga personer inom området vatten. Ordförande för anläggningskommittén (Andris Zarins) fick i uppdrag att etablera en sådan referensgrupp som kan äska fram idéer, lägga fram förslag och kostnadsberäkningar.

Arbete med sponsorer

Det har etablerats en grupp med ideella från föreningen som ska arbeta med att locka sponsorer till vår förening. Några ur gruppen kommer att deltaga vid årets sponsordag där de kommer presentera sig och sitt upplägg inför kommande verksamhetsår. Styrelsen ser mycket positivt på det här och är mycket tacksamma för att gruppen ställer upp och gör det här arbetet.

Tävling

Säsongen har rullat på, Golfresan on Tour och Aktieslaget har ägt rum sedan sist. Nu till helgen är det dags för KM och som vanligt rätt bra deltagande förutom i de yngre åldrarna.

Ekonomi

I dagsläget är prognosen ca 500 000 kr sämre i förhållande till budget (minskade intäkter med ca 400 tKr + kostnadsökningar med ca 100 tKr). De främsta orsakerna finner vi i minskade greenfeeintäkter samt sponsorintäkter. Vi kan se att färre har bokat upp sig för att ta gröna kortet i sommar vilket vi tror beror på värmen till stor del.

Klubbkommittén

Under klubbkommitténs punkt på mötet pratade styrelsen om ideellt arbete och lägesrapport från etableringen av en trivselgrupp. Här pågår samtal kring lämpliga aktiviteter för trivselgrupp. Ska vi initiera en grupp måste det finnas en reell lista att arbeta utifrån. Mer kraft kommer att läggas på den här gruppen inför 2019. Samarbete pågår mellan anläggningskommittén och klubbkommittén som kommer att generera mer grund för arbete.

Har du tankar kring styrelsens arbete eller andra idéer du vill förmedla så finner du kontaktuppgifter till styrelsen här (länk)