STYRELSEN 2019

Har du synpunkter eller frågor om medlemskap, sponsring, ekonomi eller bana – då är det någon av oss i styrelsen du ska vända dig till. Välkommen att höra av dig till oss – dina synpunkter är värdefulla!

Håkan Sjöberg , Ordförande

Mobil: 070 – 220 43 37

E-post >>

Per Gunnar Sjöström, Ekonomi (och vice ordf.)

Mobil: 070-563 50 63

E-post >>

Andris Zarins, Anläggning

Mobil: 0727 448 148

E-post >>

Anders Forss, Klubb

Mobil: 070-654 33 80

E-post >>

Christina Ellesjö-Eriksson, Sport

Mobil: 073-462 91 27

E-post >>

Lars-Johan Eriksson, tävling

Mobil:

E-post >>

Catharina Frostner, webbansvarig

Mobil: 070-539 17 32

E-post >>

Ulla Bergström-Johansson, Klubb

Mobil:

E-post >>

Suppleanter:

Stefan Widén

Mobil:

E-post >>

Hans Classon

Mobil:

E-post >>

Peter Larsson

Mobil: 0766-36 15 23

E-post >>

Revisorer:

Revisorer: Karin Francois (KPMG) och Nils Rogberg

Revisorssuppleanter: Mattias Eklöf (KPMG) och Ewa Lundholm