STYRELSEN 2020

Har du synpunkter eller frågor om medlemskap, sponsring, ekonomi eller bana – då är det någon av oss i styrelsen du ska vända dig till. Välkommen att höra av dig till oss – dina synpunkter är värdefulla!

Håkan Sjöberg , Ordförande

Mobil: 070 – 220 43 37

E-post >>

Per Gunnar Sjöström, Ekonomi (och vice ordf.)

Mobil: 070-563 50 63

E-post >>

Peter Larsson, Anläggning

Mobil: 073 – 262 3318

E-post >>

Anders Forss, Klubb

Mobil: 070-654 33 80

E-post >>

Christina Ellesjö-Eriksson, Sport

Mobil: 073-462 91 27

E-post >>

Lars-Johan Eriksson, tävling

Mobil: 070 – 593 0425

E-post >>

Ulla Bergström-Johansson, Klubb seniorkommittén

Mobil: 070 – 728 8520

E-post >>

Suppleanter:

Ulf Hemmälin, anläggning/fastighet

Mobil:
E-post >>

Hans Classon, ekonomi

Mobil:

E-post >>

Håkan Schröder, sport

Mobil:

E-post >>

Revisorer:

Revisorer: Karin Francois (KPMG) och Nils Rogberg

Revisorssuppleanter: Mattias Eklöf (KPMG) och Ewa Lundholm