STYRELSEN 2018

Har du synpunkter eller frågor om medlemskap, sponsring, ekonomi eller bana – då är det någon av oss i styrelsen du ska vända dig till. Välkommen att höra av dig till oss – dina synpunkter är värdefulla!

Sture Holmgren, ordförande

Mobil: 076-024 50 55

E-post >>

Håkan Sjöberg , vice Ordförande + Tävling

Mobil: 070 – 220 43 37

E-post >>

Lennart Jakobsson, Ekonomi

Mobil: 070-558 21 90

E-post >>

Ulrika Forsberg, Marknad

Mobil: 070-532 84 64

E-post >>

Catharina Frostner, webbansvarig

Mobil: 070-539 17 32

E-post >>

Christina Ellesjö-Eriksson, Sport

Mobil: 073-327 65 55

E-post >>

Anders Forss, Klubb

Mobil: 070-654 33 80

E-post >>

Andris Zarins, Anläggning

Mobil: 0727 448 148

E-post >>

Stefan Widén, tävling

Mobil:

E-post >>

Per Gunnar Sjöström, ekonomi

Mobil: 070-563 50 63

E-post >>

Jonas Sandström, Anläggning

Mobil: 0703-54 52 25

E-post >>

Revisorer

Revisorer: Maria Lennmark (EY) och Hans Classon

Revisorssuppleanter: Pontus Ohlsson (EY) och Nils Rogberg