Styrelsemöte 3 2019 (referat)

Idag hölls styrelsens tredje möte för året. Det var ett kortare möte då styrelsen  ägnade tid åt verksamhetsplanering.

Beslut om differentierad greenfee

Styrelsen har under en tid diskuterat att differentiera greenfeeavgifterna. Att ha en differentierad greenfee innebär i praktiken att avgiften är olika beroende på till exempel tid och dag. Styrelsen enades om att testa en variant där klubben sänker ordinarie greenfee med 100 kr efter klockan 14. Observera att det inte kommer medges några rabatter på rabatten. Det går således inte att kombinera avdraget på 100 kr och dessutom använda golfhäftet, medlemsrabatt eller liknande. Spelaren måste bestämma innan betalning vilket alternativ som han/hon vill använda sig av.

Nya lokala regler

Styrelsen beslutade om nya lokala regler. Du finner dessa på vår sida om lokala regler här –>

Lär dig mer om de nya reglerna

Välkomna till en regelutbildning där vi främst går igenom de nya golfreglerna som gäller från och med 1 januari 2019.

  • Lördagen den 27 april kl. 15:00 i konferensrummet på klubben.
  • Utbildare är Peter ”Pro” Andersson och det är kostnadsfritt!
  • Vi kommer i samband med utbildningen erbjuda er att köpa den nya regelboken, samt en praktisk och rikt illustrerad regelguide med reducerat pris.
  • Anmälan görs här via GIT –>

Tävlingsprogrammet är fastslaget

Programmet fastställdes på styrelsemötet. Inom kort kommer samtliga tävlingar finnas tillgängliga via GIT.