LOKALA REGLER FÖR ÖREGRUNDS GK

Golf spelas enligt gällande ”Regler för Golfspel” och ”Decisions on the Rules of Golf”, Spel och Tävlingshandboken 2016, Riksidrottsförbundets (RF) och Svenska Golfförbundets (SGF) policies samt följande regler.

Följande lokala regler gäller för allt spel på klubben om inte annat beslutats för en specifik tävling. Tidvis kan tillfälliga lokala regler gälla och dessa anslås på tävlingskansliet.

Out of bounds (Regel 27)

Boll som är out of bounds på hål 6, 10, 12, 13 och 18 får EJ hämtas.

Vattenhinder (Regel 26)

Omarkerade diken och dammar är sidovattenhinder.

Mark under arbete (MUA) (Regel 25-1)

 • a. Alla områden som markerats med blå pinnar eller på annat sätt angetts som MUA.
 • b. MUA-områden varifrån spel är förbjudet markeras med blå/vita pinnar.
 • c. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för MUA.
 • d. Myrstackar.
 • e. Jordfast sten och berg i dagen på finklippt del av banan är att betrakta som MUA.
 • f. Skador i bunker såsom blottade stenar, geotextil, gropar eller fåror orsakade av vatten.
 • g. Ombyggnadsarbeten och förbättringsarbeten utförs ofta på banan. Påverkade områden är MUA även om inte markering finns.

Flyttbara hindrande föremål (Regel 24-1)

 • a. Stenar i bunkrar.

Oflyttbara hindrande föremål (Regel 24-2)

 • a. Objekt identifierade med orange markering.
 • b. Viltstängsel på hål 12 och 13.
 • c. Nyplanterade träd med stödpinne betraktas som oflyttbara hindrande föremål.
 • d. Markering av banans gräns mellan hål 3 och 2 gäller endast vid spel på hål 3. Vid spel på hål 2 är markeringarna oflyttbara hindrande föremål.
 • e. Vägar inom golfbaneområdet.
 • f. Avståndsmarkeringar

Avståndsmätare (Regel 14-3)

En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare för att även bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (tex nivåskillnader, vindstyrka, osv), bryter spelare mot Regel 14-3.

Organisk del av banan (Regel 13-1)

 • a. Alla stengärdsgårdar är en organisk del av banan. Lösa stenar får inte tas bort ur gärdsgårdarna.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Matchspel – Förlorat hål; Slagspel – Två slag

Ofrivillig flytt av boll på green

Regel 18-2, 18-3 och 20-1 förändras enligt:

När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkören oavsiktligt flyttas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddie eller utrustning.

Bollen eller bollmarkören måste återplaceras enligt regel 18-2, 18-3 eller 20-1.

Denna lokala regel gäller endast när spelarens boll eller bollmarkör ligger på green och förflyttningen är oavsiktlig.

Notering: Om det är konstaterat att spelarens boll på green flyttas av vind, vatten eller annan naturlig orsak ska bollen spelas från sitt nya läge. En bollmarkör som flyttas av samma orsak ska återplaceras.

Länkar till regler & Föreskrifter

Regler inför 2019

 • 2019 års Regler för golfspel, Spelarens upplaga och Definitioner i svensk översättning på R&A:s hemsida

Äldre regler