Revison av klubbens stadgar – kopplat till nya mallstadgar från SGF

SGF har kommit ut med nya mallstadgar för golfklubbar som vi måste anpassa oss till. Därför har styrelsen beslutat om en stadgerevisonsgrupp som skall anpassa våra stadgar till SGF:s nya mallstadgar. Gruppen består av Christina Ellesjö, Thomas Karlsson, Sture Lindström och Janolof Lundholm (sammankallande). Målet är att ha reviderade stadgar för klubben klara att beslutas om vid en extra stämma i juli.