Ordinarie årsmöte (vårmöte) hålls lördagen den 18 mars 2023 kl. 10:00, klubbhuset Öregrunds GK

Fullständiga handlingar har mailats alla medlemmar.
Där finns såväl revisionsberättelser som årsbokslut och årsberättelse för både klubb och Golf-AB.
Dessa handlingar kan även beställas från klubbens kansli.

Med Vänlig Hälsning
Öregrunds Golfklubb