Plogning av snö på greener

Vintern håller i sig vilket gör att vi försöker ta bort så mycket snö som möjligt i väntan på snösmältningen. För att se hur greenerna klarat vintern gör vi kontinuerligt växtodlingar av greengräset. Det man redan nu kan konstatera är att vissa greener kommer ha vinterskador efter all isbildning. Nu hoppas vi att snösmältningen tar fart ordentligt.

Kjell Johansson