Dags för bridgekurs

Bästa Bridge-vänner,

Vi kör igång en komprimerad kurs av Bättre Bud. En kurs som vänder sig till de som gått A och B eller motsvarande. Syftet är att träna budkunskaper och därmed göra budgivningen säkrare, men också ge en hel del nya infallsvinklar.

OBS! Minimum tio deltagare krävs för att kursen ska bli av.

Tider för kursen: Kursen pågår från fredag den 13 april till och med fredag den 15 juni klockan 13-16.

Plats: I klubbhuset på Öregrunds golfklubb

Kursledare: Ted Husberg

Innehåll

  • Värdera din hand – Vi har trumfstöd – Öppningsbudet 1 NT – Svarshandens första bud
  • Öppningshandens andra bud – Svarshandens andra bud – Inkliv
  • Upplysningsdubbel Slambudgivning – Spärröppningar

Pris:

  • Totalt ett upplägg på 10 gånger till en kostnad av SEK 500 kr per deltagare plus kostnad för inköp av bok. 
  • Kursavgiften betalas i samband med anmälan. SHB 6115 222 805 218
  • Meddela namn, telefon samt mailadress via SMS till 070-581 62 95 snarast möjligt men senast 5 april.

Har du frågor?

  • Tag kontakt med Ted 070-534 62 10.

Vi hoppas så många som möjligt kan vara med. Vi ser fram emot att träffa er alla. Ha trevliga lektioner och kanske för en del av er kombinera bridgen med golfspel.